Naar inhoud

UPA-BUA Union Professionnelle d'Architectes
Beroepsunie Van Architecten

Geschiedenis van het architectenberoep

Terwijl met de splitsing van de Orde en de oprichting van de UWA en de AriB, onze professionele instellingen aan het veranderen zijn, lijkt het nuttig om even terug te kijken naar de wortels en de bokkesprongen die de geschiedenis van ons beroep gekenmerkt hebben, alsmede van de langzame erkenning en moeizame opbouwfases van haar structuren, vooral met betrekking tot de afgelopen eeuw en de eerste, nogal woelige jaren van de huidgie eeuw .

Deze beknopte - over het algemeen weinig bekende - geschiedenis van het beroep van architect in België heeft geen wetenschappelijke pretentie. Het werd uitgewerkt met het perspectief van het eeuwfeest van de FAB (in 2005) en de 75 jaar UPA-BUA (in 2007).
Het is geen geschiedenis van de Belgische architectuur, noch van het beroep van architect in België, maar simpelweg het relaas van de strijd die door ons beroep gevoerd om haar plaats te vinden, erkend te worden of om haar werkterrein te behouden en te ontwikkelen, alsmede hoe ze zichzelf hiervoor organiseerde.

Dit is een relatief onontgonnen en slecht beschreven veld: architecten zijn mensen van actie en ontwerp, die weinig schrijven en zelden terugkijken.
Maar deze terugblik stelt ons in staat om de hoeveelheid energie te meten die generaties architecten hebben besteed aan een lange weg vol valkuilen en laat ons toe onszelf te herkennen in hun verwachtingen, hun successen maar ook hun twijfels en vele vragen.


Michel PROCES