Naar inhoud

UPA-BUA Union Professionnelle d'Architectes
Beroepsunie Van Architecten

Architect, één diploma, honderden beroepen

Sinds 1995, organiseert de UPA-BUA om de drie à vier jaar, in samenwerking met de academische wereld, een informatieavond voor studenten over de vele beroepsmogelijkheden die de diploma’s van architect of ingenieur-architect bieden.

Ongeveer een dertigtal actieve professionals, die in het bezit zijn van een architectendiploma, beschrijven er hun loopbaan en reiken aan de studenten ideeën over de mogelijkheden die hun diploma hen kan bieden.

Verdeeld over 5 groepen worden verschillende beroepsfamilies en beroepsuitoefeningen voorgesteld en toegelicht door in hun domein ervaren en erkende professionelen. Over de sessies kunnen deelnemers verschillende manieren ontdekken om hun beroep uit te oefenen zoals :

 • De zelfstandige praktijk
 • Mogelijkheden in de administratie
 • Specialisaties en mogelijkheden in de privé
 • De buitenlandse markt
 • De architect-expert
 • De humanitaire sector en de sociale sector
 • Enz.

De 8° editie van « L’architecture, une profession, des métiers » gaat door op donderdag 25 april 2019 in de lokalen van de faculteit LaCambre-Horta van de ULB, Flageyplein, te Brussel.

Dit initiatief vindt zijn verlenging in de Career Nights, die de UPA-BUA samen met Service A, organiseert.

Zoals voor de vorige edities is deze avond voorbestemd voor de studenten, stagiairs en jonge architecten die de beroepsmogelijkheden en carrières kunnen ontdekken van een dertigtal architecten en ingenieur-architecten.
Deze activiteit naar initiatief van de UPA-BUA en in samenwerking met de Union Wallonne des Architectes (UWA) met medewerking van de brusselse architectuurfaculteiten UCLouvain en ULB vindt plaats in de lokalen vanfaculteit LaCambre-Horta van de ULB, Flageyplein.
Het doel ? Getuigenissen brengen van de vele mogelijkheden die de opleiding van architect biedt.

Inschrijving via de site.


Vorige edities van « L’architecture, une profession, des métiers »:

 • 1995 : aan de Facultés Universitaires Saint-Louis (met de FEA : Fédération des Etudiants en Architecture)
 • 1998 : aan de ISA Saint-Luc de Bruxelles (met de CEA : Cercle des Etudiants en Architecture)
 • 2002 : aan de ISA SLB (met daarbij de studentenverenigingen van La Cambre en Victor Horta)
 • 2006 : aan de ISA SLB (idem)
 • 2009 : aan de Maison du Bois (met medewerking van de Raad van de OA van de BCBW)
 • 2013 : aan de faculteit LOCI van de UCL (in samenwerking met de faculteit architectuur van de ULB)
 • 2016 : aan de faculteit LOCI van de UCL (idem)
 • 2019 : aan de faculteit architectuur LaCambre-Horta van de ULB (in samenwerking met de UWA en de faculteit LOCI)