Naar inhoud

UPA-BUA Union Professionnelle d'Architectes
Beroepsunie Van Architecten

Small ads

All our small ads

Van Hove Prijs

Elk jaar organiseert de UPA-BUA een architectuurwedstrijd voor afstudeerprojecten. De prijs staat open voor alle studenten die tijdens het academiejaar van de prijs het diploma architect of architect-ingenieur behalen aan een Belgische universitaire faculteit.

Meer hierover

Borderel van EenheidsPrijzen

De UPA-BUA publiceert regelmatig een tweetalige lijst (Nl-Fr) met meer dan 1.300 posten die de kostprijzen voor de levering en de verwerking van materialen in bouwwerken vermelden. Het document, dat ongeveer zestig jaar geleden ontstond, is in de loop van de jaren uitgegroeid tot een referentie instrument in de Belgische bouwmiddens.

Meer hierover

UPA-BUA reizen

In de lente van elk jaar organiseert de UPA-BUA een buitenlandse architectuurreis van verschillende dagen waarbij opmerkelijke architectuurrealisatie worden bezocht, dikwijls onder de begeleiding van hun ontwerpers. Zo werden o.m. Parijs, Londen, Berlijn, Lyon, Frankfurt, Valencia, Bazel, Chicago, Montpellier, Kopenhagen, Marseille enz. bezocht.

Meer hierover

 • Herbestemming en Transitie van Bouwkundig Erfgoed

  Meer hierover
 • Par Ouï-dire RTBf-uitzending Huldiging Jean Cosse

  Meer hierover
 • Tool waterbeheer UCL RW-EAU

  Meer hierover

Een plek voor Architectuur en Architecten

Ernest Allardstraat 21
B-1000 Bruxelles

Dank zijn de schenking van haar eerste voorzitter, Willy VAN HOVE, heeft de UPA-BUA haar zetel in het Architects’ House te Brussel. Ze deelt die eiegendom met de Koninklijke Federatie van de Architectenvereniging van België (F.A.B). Na de renovatie van 2013, huisvest het Architects’ House verschillende beroepsinstanties terwijl de expo hal, conferentiezaal en bar beschikbaar zijn voor “architectuur”-evenementen.

Email : secret@architectshouse.be

Naar de site van het Architects' House
 • Proclamatie VAN HOVE Architectuurprijs 2018 met voordracht van architect Julien DE SMEDT

  Architect's House

  Uitreiking van de jaarlijkse VAN HOVE Architectuurprijs die open staat voor alle in 2018 afgestudeerde architecten of ingenieur-architecten van alle Belgische faculteiten.

  Meer hierover
 • Workshop UPA-J : verslagen en werfopleveringen (TBC)

  Architect's House 2ème étage

  Meer hierover
 • Algemene Vergadering UPA-BUA en lezing

  Architect's House

  Meer hierover