Naar inhoud

UPA-BUA Union Professionnelle d'Architectes
Beroepsunie Van Architecten

Van Hove Prijs

VAN HOVE PRIJS

In 1982 organiseerde de UPA-BUA voor het eerst de VAN HOVE PRIJS, die genoemd is naar de stichter-voorzitter. De prijs wordt toegekend aan een afstudeerontwerp en staat open voor alle studenten die tijdens het academiejaar van de prijs het diploma architect of architect-ingenieur behalen aan een Belgische universitaire faculteit.

Een jury, die bestaat uit Belgische en buitenlandse architecten die in volop in de praktijk staan, beoordeelt de ingezonden ontwerpen op basis van de volgende criteria:

  • de invulling van de hedendaagse behoeften, de maatschappelijke meerwaarde en de anticipatie op toekomstige noden
  • de kwaliteit van het ontwerp, zijn coherentie en ontwikkeling ten opzichte van de vraagstelling en de opdracht
  • de grafische kwaliteit, de leesbaarheid en de communicatievaardigheid
  • de ruimtelijke kwaliteiten
  • de belevingswaarde en de beheersing van de vormentaal
  • de realiteitszin en de haalbaarheid.

De jury kiest een twintigtal ontwerpen die tentoongesteld worden in het Architects’ House en waaronder hij een eerste prijs en eervolle vermeldingen kiest met een totaalbedrag van 5.000 € aan prijzen volgens haar appreciatie. De proclamatie van de prijzen gebeurt tijdens een receptie in het Architects’ House en ze worden in de beroepspers gepubliceerd.

Bovendien hebben de genomineerden recht op een gratis lidmaatschap van de UPA-BUA.

Inschrijvingen (formulier zal actief zijn vanaf 1ste Juli 2024):   

NL : https://forms.gle/qsLLG3ufbv31eV866