Naar inhoud

UPA-BUA Union Professionnelle d'Architectes
Beroepsunie Van Architecten

De werking van de UPA-BUA

De UPA-BUA fungeert vooral als denktank. Verschillende UPA-BUA leden nemen actief deel aan de werking van wetenschappelijke, culturele en technische werkgroepen die betrekking hebben op bouwkunst en op bouwkunde. In eigen kring ontwikkelt de beroepsvereniging ideeën om ze daarna door te geven aan de organisatie die zij het beste geschikt acht voor de uitwerking ervan. Ze onderneemt zelf geen syndicale of politieke acties maar laat deze initiatieven over aan de koepelstructuren (BVA, AriB, UWA) om zo de beschikbare krachten efficiënt in te zetten.

De verschillende activiteiten geven haar leden de gelegenheid om persoonlijke banden te smeden en vruchtbaar samen te werken. Jonge leden, die starten in het beroep, vinden er een ondersteuning via het peterschap van ervaren leden.