Naar inhoud

UPA-BUA Union Professionnelle d'Architectes
Beroepsunie Van Architecten

Advies aan de leden

UPA is een uniek platform waar architecten, jong en oud, elkaar ontmoeten en informatie uit te wisselen. Er is altijd een lid dat ervaring heeft met de problemen waarmee u geconfronteerd wordt en die u een piste naar een oplossing kan aanreiken.

 

 

Contact: contact@upa-bua-arch.be