Naar inhoud

UPA-BUA Union Professionnelle d'Architectes
Beroepsunie Van Architecten

Positionering van de UPA-BUA in de beroepssector

De UPA-BUA is  aan de FAB aangesloten (Federatie van de Architectenverenigingen van België)sinds het begin , is actief binnen drie gemeenschappen en is vertegenwoordigd in haar drie gewestelijke vleugels; ze neemt actief deel aan de bewerking van de BVA (Beroepsvereniging van Vlaamse Architecten, de UWA (Union Wallonne des Architectes) en AriB (Architects in Brussels). Elk lid van de UPA-BUA is automatisch lid van deze gewestelijke verenigingen en is dus volledig geïnformeerd over zijn werkterrein. 

De UPA-BUA leden vervullen belangrijke taken in deze verenigingen net als in de internationale organisaties waarvan de FAB stichtend lid is, de ACE (Architects’ Council of Europe) en de UIA (Union Internationale des Architectes).