Naar inhoud

UPA-BUA Union Professionnelle d'Architectes
Beroepsunie Van Architecten

Architectuur als Olympische discipline

Veel architecten zijn zich er niet van bewust, maar tussen 1912 en 1948 behoorde architectuur net als schilderkunst, beeldhouwkunst, literatuur en muziek tot de Olympische disciplines.

Naar een idee van Pierre de Coubertin werden er medailles uitgereikt voor kunstwerken die een link hebben met sport, in vijf categorieën: architectuur, literatuur, muziek, schilderkunst en beeldhouwkunst.

Dit idee zal pas werkelijkheid worden tijdens de Olympische Spelen van 1912 in Stockholm, maar met een zeer gering aantal deelnemers (35 betrokken kunstenaars); niettemin worden er medailles uitgereikt in de 5 categorieën.

Tijdens de Olympische Spelen van 1920, die in België werden gehouden, waren de kunstwedstrijden nog steeds niet erg belangrijk, in tegenstelling tot de Spelen van 1924 in Parijs, waar de wedstrijd 193 kandidaten telde.

In 1949 beweerde een rapport, gepresenteerd tijdens een IOC-bijeenkomst in Rome, dat bijna alle deelnemers aan artistieke wedstrijden professionals waren en dat de wedstrijden daarom moesten worden afgeschaft en vervangen door een tentoonstelling zonder prijzen of medailles.

M. P.