Naar inhoud

UPA-BUA Union Professionnelle d'Architectes
Beroepsunie Van Architecten

Het Mededelingenblad van de UPA-BUA

Een driemaandelijkse nieuwsbrief informeert de UPA-BUA leden over de beroepsactualiteit en over de recente ontwikkelingen op technisch, regelgevend en professioneel vlak via artikels en korte verslagen.

  • Nomenclatuur in het informatieblad
  • Oude artikels