Naar inhoud

UPA-BUA Union Professionnelle d'Architectes
Beroepsunie Van Architecten

Lidmaatschap

Waarom de UPA-BUA vervoegen?

Lid worden van een beroepsvereniging betekent eerst en vooral geloven in zijn beroep, in de toekomst ervan en de ondersteuning van de initiatieven die vereniging voor het beroep en de leden opzet.
Het betekent ook een uitwisseling van gedachten en ideeën tijdens debatten of in publicaties, studieavonden, technische bezoeken en reizen.

Door lid te zijn van de UPA-BUA is men automatisch lid van de BVA (Beroepsvereniging van Architecten), van de UWA (Union Wallonne des Architectes) en van AriB (Architects’ in Brussels).

Bij inschrijving ontvangt u gratis onze publicaties van het trimestrieel Bulletin en een exemplaar van onze Borderel van Eenheidsprijzen (t.w.v. 100 €) gedurende uitgave jaar.en geniet u van gratis tarief of van een merkelijke korting op onze reizen, lezingen en vormingsessies.

Wie kan lid worden van de UPA-BUA ?

Om effectief lid te zijn, is een diploma vereist dat toelaat het beroep van architect in België uit te oefenen en moet men het beroep van architect op een eervolle manier uit te oefenen, ongeacht de vorm van uitoefening.

Let op!

Lidmaatschap is niet verplicht om onze publicaties via de site aan te kopen. Hiervoor volstaat het om een account online aan te maken.

Hoe lid worden van de UPA-BUA ?

Het volstaat om een aansluitingsaanvraagformulier in te vullen. Van zodra dit toekomt, geniet u van alle diensten en voordelen net zoals alle andere leden. Effectief lid wordt men nadat de eerst volgende Algemene Vergadering de aanvraag heeft goedgekeurd.

Wat kost het lidmaatschap van de UPA-BUA ?

De jaarlijkse bijdrage zijn betaalbaar bij de aanvang van het jaar, nadat de Algemene Vergadering het bedrag heeft vastgelegd. De betaling dient online te gebeuren of op het banknummer BE90 3100 5013 3932. Ze geldt als kwijting en is als beroepskost aftrekbaar.


De huidige bijdragen zijn als volgt vastgelegd:

Leden Bijdrage
Architect – gediplomeerd voor 2014 105 €
Architect-medewerker (*) of architect gediplomeerd tussen 2014 en 2018 55 €
Architect-stagiair (**) gediplomeerd in 2019 of 2020 30 €
Ere-lid (***) : gratis, bijdrage voor verzendingskosten publicaties 25 €

(*) De bijdrage is te betalen door het bureau, dat zlef effectief lid van de UPA-BUA hoort te zijn.

(**) Indien de stagiair het Borderel van Eenheidsprijzen wenst te ontvangen, wordt een bijkomende bijdrage van 25 € gevraagd (bovenop het lidmaatschap van 30 €).

(***) Enkel na nominatie door de Algemene Vergadering.

Online lidmaatschap (maak eerst een account aan)