Naar inhoud

UPA-BUA Union Professionnelle d'Architectes
Beroepsunie Van Architecten

Publicaties, Borderel van Eenheidsprijzen

Lijst van de vorige edities van het Borderel

 

Sommige borderelen zijn nog verkrijgbaar (gelieve contact op te nemen met het secretariat)

1985 - 1986 - 1988 - 1989 - 1990 - 1994 - 1996 - 1997 - 2000 - 2005 - 2009 - 2011- 2014