Naar inhoud

UPA-BUA Union Professionnelle d'Architectes
Beroepsunie Van Architecten

Publicaties, Borderel van Eenheidsprijzen

Lijst van voorgaande Prijzenborderellen

Somige edities zijn nog beschikbaar (neem contact op met het secretariaat).

 • BPU 1985 BEP, 33 pages/blz. + annexes/bijlagen
 • BPU 1986 BEP, 33 pages/blz. + annexes/bijlagen
 • BPU 1988 BEP, 37 pages/blz. + annexes/bijlagen
 • BPU 1989 BEP, 45 pages/blz. + annexes/bijlagenBPU 1990 BEP, 232 pages/blz. (48 de PU / van EP). Edition distribuée à tous les architectes belges / Editie uitgedeeld aan alle belgische architecten
 • BPU 1994 BEP, 53 pages/blz. + annexes/bijlagen
 • BPU 1996 BEP, 51 pages/blz. + annexes/bijlagen
 • BPU 1997 BEP, 54 pages/blz. + annexes/bijlagen
 • BPU 2000 BEP, 100 pages/blz. + annexes/bijlagen
 • BPU 2005 BEP, 93pages/blz. + annexes/bijlagen
 • BPU 2009 BEP, 93 pages/blz. + annexes/bijlagen
 • BPU 2011 BEP, 89 pages/blz. + annexes/bijlagen
 • BPU 2014 BEP, 89 pages/blz. + annexes/bijlagen
 • BPU 2017 BEP, 94 pages/blz. + annexes/bijlagen