Naar inhoud

UPA-BUA Union Professionnelle d'Architectes
Beroepsunie Van Architecten

De BUA-Jongeren afdeling

Deze afdeling van de UPA-BUA vormt een denkplatform dat de noden en verwachtingen van “jonge architecten” (wat ook hun statuut moge zijn) wil overmaken aan de bevoegde instanties en voor hen specifieke initiatieven organiseert om hen antwoorden te bieden steunend op de ervaring en de organisatorische capaciteit van de Unie.

Rekening houdend met twee verschillende doelpublieken (jonge professionals en Master-studenten) en hun eigen verwachtingen organiseren de BUA-jongeren o.a.:

  • informatie- en debatavonden m.b.t. de stage en de intrede in het beroepsleven (sociale zekerheid, boekhouding, fiscaliteit, verzekering, enz.) ;
  • workshops voor jonge professionals omtrent praktische vragen : stedenbouwkundige vergunningen, architectenovereenkomst, kostenraming, enz.

De BUA-jongeren sectie werkt tevens aan de realisatie van een gids met praktische fiches qui de ervaring verzamelt van de workshops en andere vormingsinitiatieven van de UPA-BUA.

Aarzel niet om uw vragen en suggesties over te maken … en ons te ontmoeten.

 

 

Om de activiteiten van de BUA-jongeren te ontdekken : Zie de Activiteitenkalender.