Naar inhoud

UPA-BUA Union Professionnelle d'Architectes
Beroepsunie Van Architecten

Gebruiksvoorwaarden

1. Verantwoordelijkheid

De BeroepsUnie van Architecten kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade, van welke aard ook, die een gebruiker zou kunnen ondervinden door het gebruik van de informatie op deze website of websites waarnaar we verwijzen.

De BeroepsUnie van Architecten kan eveneens niet aansprakelijk gesteld worden van onderbrekingen, storingen en technische fouten die in publicatie van de informatie op deze website zouden kunnen verschijnen.

Deze onderbrekingen, storingen en fouten in de publicatie van informatie kunnen in geen geval aanleiding geven tot enige financiële tegemoetkoming.

2. Intellectuele eigendomsrechten

Het concept van deze site en alle karakteristieke elementen die ermee verbonden zijn (o.a. de struktuur, de lay-out, het logo en de gegevens) blijven eigendom van de BeroepsUnie van Architecten.

De gebruiker kan in geen geval aanspraak maken op een eigendomsrecht op de informatie in deze site. De informatie, foto's, illustraties en documenten blijven eigendom van de BeroepsUnie van Architecten of van degene die ze verschaft hebben. Het is verboden de informatie te kopiëren, te verdelen of te verkopen zonder de expliciete geschreven toelating van de BeroepsUnie van Architecten, Ernest Allardstraat 21 B – 1000 Brussel.

3. Toegankelijkheid van de site 

De site werd conform de normen van de W3C - xhtml1.1. validation W3C gerealiseerd.

Voor vragen omtrent de site kunt u ons contacteren via: contact@upa-bua-arch.be.