Naar inhoud

UPA-BUA Union Professionnelle d'Architectes
Beroepsunie Van Architecten

Van Hove Prijs 2016

Van Hove Prijs 2016

De uitgave 2016 kende een groot succes; 32 ontwerpen, afkomstig van afstuderende van zowel Nederlandstalige als Franstalige faculteiten hebben hun eindontwerp aan de jury voorgelegd.

De jury nomineerde 20 ontwerpen, die vanaf 9 november tot 23 november in het AH worden ten toon gesteld. 

Op 23 november werd tijdens een publieke zitting de Van Hove Prijs 2016 toegekend en meerdere eervolle vermeldingen.

De jury van de Van Hove Prijs 2016 was al volgt samengesteld :

  • Didier Holemans, ingenieur-architect, voorzitter van de UPA-BUA
  • Pierre Van Assche, architect en stedenbouwkundige, lid van de UPA-BUA, voorzitter van de Van Hove Prijs
  • Philippe Madec, architect en stedenbouwkundige, professor aan de ENSAB, lid van de Académie d’Architecture de France
  • Nico Steinmetz, architect in het G.H.Luxemburg
  • Lisa De Visscher, architecte, adj. hoofdredacteur van het architectuurtijdschrift A+
  • Werner de Crombrugghe, architect, vicevoorzitter van de UPA-BUA
  • Thierry Lamy, architect, lid van de UPA-BUA
  • Marie-Madeleine Mennens, architect, lid van de UPA-BUA

 

De Van Hove Prijs 2016
Ignacio Galan : Bringing Back the Dok : Industry and public space in symbiosis. Merksem case.

Uitspraak van de jury : Vertrekkend van een fijngevoelige analyse van de bestaande context ambieert dit innoverend en ingenieus project om achtergestelde wijken in de industriële rand van Antwerpen hun eigenwaarde terug te geven. Door het aanbieden van een circulaire economie, getuigt het project van een sociaal, economisch en architecturaal engagement. Er worden nieuwe overslagwijzen voorgesteld ten behoeve van de bedrijven rond een oude industriële havenkom terwijl een nieuwe mobiele architecturale structuur, passend geïnspireerd op de havenactiviteiten, aangeboden wordt voor culturele en vrije tijd activiteiten. Alsof het altijd aanwezig geweest was overspant het een plek die polyvalent wordt door haar flexibiliteit en verplaatsbaarheid, aangevuld door nieuwe publieke plaatsen rond het water ten voordele van de wijkbewoners met respect voor hun diversiteit. De polyvalentie en diversiteit van de publieke ruimte rond de havenkom worden uitgedrukt in dagelijks gebruik, economische activiteiten en vrije tijd. In alle schalen uitgetekend tot in kleine details als de vloerbekleding en de mechaniek van de mobiele portiek toont dit volledige project een grote communicatievaardigheid met een tegelijk dense en klare taal.

 

Eervolle Vermeldingen
Ruth Poppe : “Graz House”

Uitspraak van de jury : Dit uitgewerkt project beantwoordt een heel stedelijke vraag : rust en concentratie vinden temidden van een drukke stad, Graz. Met grote nauwkeurigheid vervolledigt het gebouw een ontbrekend deel in de rooilijn van de bebouwing langs de rivier Mur.
Hoewel afgestemd op de omgeving is het voorstel radicaal, zowel door de eenvoud van de volumetrie als de sobere bekleding van de gebouwschil.
Naast de interessante ruimtelijkheid binnen, onder andere voor de trap, heeft de jury het uitgangspunt m.b.t. materiaalgebruik gewaardeerd. Het algemeen en exclusief gebruik van hout, zowel voor de structuur als voor de gevels en dak, getuigt van een ware geloofsdaad.

 

Vytautas Lelys : Somos el Cerro!

Uitspraak van de jury : Dit in Havanna gesitueerd project staat voor een subtiele en relevante wijze van ingreep op de openbare ruimte van een belangrijke verkeersader in de El Cerro wijk. Het slaagt erin om het gebruik en de toeëigening radicaal te veranderen ten voordele van de wijk en haar ambachtslieden en handelaars terwijl het ook de natuurlijke ventilatie van de ruimtes verbetert. Deze benadering is gebaseerd op een fijne analyse van wat leefbaar is in een nogal verloederde context, ondere wat betreft de gelijkvloerse colonnades en de terreinen langs de straten. Op drie plekken van verschillende schaal bestudeert het project het hergebruik van verwaarloosde ruimtes zoals de grote markthal Cuatro Caminos. Geïllustreerd met scenarios zowel als met concrete reconversies toont deze aanpak een authentieke maatschappelijke betrokkenheid door met eenvoud en beperkte middelen het herstel van juiste verhoudingen na te streven tussen het familieleven, het stedelijk leven en de arbeid in lijn met de lokale bevolking.
 

Gaëtan Nimal : LOW LINE – BRUXELLES MIDI (urban planning and mixed-use infrastructure)

Uitspraak van de jury : Dit voorstel onderzoekt een plek in Brussel met hoge nood aan ideeën. Met een interventie op alle ruimtelijke niveaus (de ondergrondse netwerken, het binnengebied, de openbare ruimte, lage gebouwen en torengebouwen), vindt het een opmerkelijke rode draad door een zachte mobiliteit te organiseren met een open ondergrondse verbinding tussen het Zuidstation en de nieuwe voetgangerszone in het hart van de stad. Op de voorgrond van het Zuidstation plaatst het op intelligente wijze aanzienlijke vastgoedoppervlaktes met residentiële, administratieve, culturele en diverse andere functies. Het was wellicht nuttig geweest om een plaats aan te geven voor de Zuidmarkt op de brede middenberm van de Zuidlaan. Daarentegen slagen de inplanting en de gabarieten erin om, op ogenschijnlijk simpele wijze, de imposante Pensioentoren een kader te geven door haar eindelijk in een coherente context te plaatsen op maat van een hoofdtoegang van de hoofdstad.

 

Gil Cardoso : A place for the harmonization of differences, between personal and shared atmospheres

Uitspraak van de jury : Het programma en het project van reconversie van deze historische site aan de noordrand van de mideeleeuwse stad Brugge zoeken zowel naar een oplossing voor de hedendaagse problematiek van noodwoningen en een aansluiting op dit deel van de stad. Terwijl het beantwoordt aan de woonwaardigheid van een fragiele populatie getuigt dit project van academische factuur en presentatie van een mooie formele beheersing, gevolg van een duidelijk omkaderde begeleiding. Met een nauwgezette en zeer geometrische inrichting van volumes en vides scheppen de in het nieuwe gebouw gebeeldhouwde volumes en ruimtes een interessante articulatie tussen de hedendaagse en historische bouwdelen, alsmede een doorgang er doorheen ten voordele van de doorlatendheid van de site. Tenslotte, zetten de schaal en culturele functie van de nieuwbouw gepast kracht bij de ontsloten plek, waar de kanalen van de historische stad samenvloeien en die zich leent tot andere gebruikswijzen.