Naar inhoud

UPA-BUA Union Professionnelle d'Architectes
Beroepsunie Van Architecten

Van Hove Prijs voorheen 2015

Archieven van de Van Hove Prijs voor 2015

In 1982 organiseerde de UPA-BUA voor het eerst de VAN HOVE PRIJS (genoemd naar de stichter-voorzitter). De prijs wordt toegekend aan een afstudeerontwerp en staat open voor alle studenten die tijdens het academiejaar van de prijs het diploma architect of architect-ingenieur behalen aan een Belgische universitaire faculteit.

Na een onderbrekingsperiode werd de Prijs opnieuw gelanceerd in 2015.