Naar inhoud

UPA-BUA Union Professionnelle d'Architectes
Beroepsunie Van Architecten

Federale beroepsverenigingen

Fédération royale des sociétés d’Architectes de Belgique – Koninklijke Federatie van de Architectenverenigingen van België (FAB)
Het FAB werd in 1905 opgericht op initiatief van beroepsverenigingen en brengt verenigingen uit de hele wereld samen om hen te vertegenwoordigen op federaal en internationaal niveau (EAC, UIA) en om beroepskwesties te behandelen. Deze verschillende ledenverenigingen zijn ook aangesloten bij een van de regionale verenigingen: AriB, BVA en UWA. Het FAB onderhandelt over professionele aangelegenheden (die niet of niet volledig onder de bevoegdheid van de Orde vallen) met de overheid of met vertegenwoordigers van de partners in de bouwsector (aannemers, ingenieurs, landmeters, enz.).

Beroepsvereniging van Vlaamse Architecten (BVA)
De verschillende Vlaamse ledenverenigingen van het FAB (AMO, AU, BUA, KBKV, KVBOV, AkVB) hebben zich in 1975 ook verenigd in de Bond van Vlaamse Architecten (BVA), om hun belangen op het niveau van het Vlaamse Gewest te verdedigen. De BVA richtte vervolgens een servicebedrijf op (BVA Dienstbetoon). De BVA is dus strikt genomen niet de "Vlaamse vleugel" van het FAB, maar een andere aparte federatie. Het zal echter vaak als zodanig worden beschouwd, tot het punt waarop later zijn tegenhanger, de Société des Architectes Francophones (SAF), wordt gecreëerd, die echter nooit een wettelijk bestaan zal hebben. In navolging van de evolutie die de Vlaamse verenigingswereld in 2000 kenmerkte, werd de BVA in 2005 (door een naamswijziging) omgevormd tot een volwaardige vereniging die de Vlaamse gefedereerde verenigingen (AMO, G30, KBKW, UPA-BUA), maar ook individuele leden verenigt. Het heeft twee regionale correspondenten onder de paraplu van het FAB: de Union Wallonne des Architectes (UWA) en Architects' in Brussel (AriB).

Architectenvereniging van Mechelen en Omstreken (AMO)
Beroepsvereniging lid van het FAB en de BVA, opgericht in 1979.

Koninklijke Bouwmeesterskring van West-Vlaanderen (KBKW)
Beroepsvereniging lid van het FAB en de BVA, opgericht in 1910.

Union des Architectes de Wallonie ou Union Wallonne des Architectes (UWA)
Op 7 maart 2007 hebben de Franstalige beroepsverenigingen, verenigd in het kader van de Actions Communes des Architectes, besloten om de Franstalige vleugel van de verenigingswereld (SAF) te reorganiseren door de oprichting van twee regionale structuren: een Waalse vereniging (de AAW die de UWA zal worden) en een Brusselse vereniging van architecten (de ABA die dan de AriB zal worden). De UWA, officieel opgericht in 2008, verenigt de nog talrijke federale verenigingen in Wallonië (AAAM's, AABW, AAPL, ARAC, ARAHO, ARALg, ARAN, SAC, SRAVE, UPA-BUA, CNEAB) maar ook individuele leden...

Association des Architectes de la Province du Luxembourg (AAPL)
Beroepsvereniging lid van de FAB en UWA, opgericht in 1956

Association des Architectes du Brabant Wallon (AABW)
Deze actieve vereniging, die in 1995 werd opgericht, is lid van het FAB en UWA en zal zich snel een plaats verwerven in de kleine wereld van de nog talrijke Franstalige verenigingen.

Association Royale des Architectes du Hainaut Occidental (ARAHO)
Belangrijk en actief lid van de beroepsvereniging FAB en UWA.

Association Royale des Architectes de Charleroi (ARAC)
Belangrijke en actieve beroepsvereniging lid van de FAB en UWA, opgericht in 1911.

Association Royale des Architectes de Liège (ARALg)
Belangrijk en actief handelsvakbondslid van de FAB en UWA, opgericht in 1891.

Association Royale des Architectes de Namur (ARAN)
Actief lid van de beroepsvereniging FAB en UWA.

Société Royale des Architectes de Verviers et Environs (SRAVE)
Deze vereniging, (lid van FAB en UWA) opgericht in 1912, zal het eerste Bureau voor Publieke Informatie (BIP) in Verviers inhuldigen. Het zal ook aan de basis liggen van het tijdschrift Architrave (waaraan AABW en UPA hun medewerking zullen verlenen).

Architects in Brussels (AriB)
Association bruxelloise des Architectes, werd opgericht in 2008 (vanuit de ABA), parallel aan de oprichting van de UWA, na de reorganisatie van de Franstalige associatieve wereld. De AriB verenigt de UPA-BUA (de laatste federatieve vereniging die actief is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) en de G30, maar ook individuele leden.

G30 Groep
Deze groep, opgericht in 2007, die de hoofden van de belangrijkste architectenbureaus in België samenbrengt, richt zich op kwesties die specifiek zijn voor dit soort structuren (overheidsopdrachten, de kwestie van de schijnzelfstandigen, de contracten, de omvang en de verzekering van de medewerkers, enz.) Het is lid van het FAB, de AriB en de BVA.

Union Royale Professionnelle d’Architectes (UPA-BUA) Koninklijke Beroepsunie van Architecten
Erkende beroepsvereniging, opgericht in 1932, onder de naam "Union Professionnelle des Architectes diplômés des écoles Saint-Luc de Belgique". Als actief lid van de beroepsvereniging FAB (toen nog van de BVA, AriB en UWA), zal het een belangrijke ontwikkeling doormaken tot een groot aantal leden in heel België. Het werd een koninklijke vereniging in 1982 en na de evolutie van het beroep en het onderwijs, stelde het zijn lidmaatschap open voor alle afgestudeerden in de architectuur en de ingenieurswetenschappen. Het heeft zijn hoofdkwartier in het Architectenhuis, dat het nu beheert.