Naar inhoud

UPA-BUA Union Professionnelle d'Architectes
Beroepsunie Van Architecten

Gids uitgegraven grond in RW

Het Waals Regeringsbesluit van 27 oktober 2019 met betrekking tot uitgegraven grond (dat de AGW-gronden van 5 juli 2018 wijzigt) werd van kracht (voor bouwplaatsen die beginnen) vanaf 1 mei.

Deze nieuwe regeling betreft kwaliteitscontrole van uitgegraven grond.

Het voorziet met name in de volgende documenten:

  • een Rapport Qualité des Terres (RQT);
  • een Certificat de Contrôle Qualité des Terres (CCQT);
  • een Document de Mouvement des Terres (NMT);
  • een Document de Transport (DT);
  • een Notification de Réception (NR);
  • een Accusé de Réception (AR).


Op 13/05/2020 organiseerde adviesbureau Tauw een webinar over dit reglement.

Met hun vriendelijke toestemming vindt u hieronder :

  • het presentatiemedium dat tijdens het webinar is gebruikt;
  • een document met een reeks vragen die tijdens het webinar zijn gesteld, verzameld in thema's;
  • een video presentation van Walterre tools.