Naar inhoud

UPA-BUA Union Professionnelle d'Architectes
Beroepsunie Van Architecten

Matrimoniumdagen - 25-26-27 september 2020 - Brussel

Gepubliceerd op

Huwelijk, n. Dhr. : Ter aanduiding van het huwelijk in het Oudfrans (matrimonium in het Latijn), werd het woord in de jaren 2010 opgenomen in de uitdrukking cultureel erfgoed, waardoor een vrouwelijke parallel met 'erfgoed' werd gecreëerd om eigendommen, materieel of immaterieel aan te duiden, met een belangrijk artistiek of historisch erfgoed geërfd van vrouwen.

Al bestaan de Matrimoniumdagen al decennia in België ontbraken ze. De Journées du Matrimoine, opgericht in Parijs, 5 jaar geleden, verspreiden zich in Frankrijk… en nu voor het tweede opeenvolgende jaar in Brussel. Op initiatief van de vzw L’Ilot - Sortir du sans-abrisme en het platform L'architecture qui degenre, vinden de Matrimoniumdagen plaats in Brussel op 25, 26 en 27 september 2020.

Deze tweede editie belicht enerzijds het historische Brusselse burgerlijke erfgoed - architecturaal, sculpturaal, stedenbouwkundig, sociaal. Anderzijds zullen de Dagen ook een gelegenheid zijn om het huidige erfgoed te ontdekken - artistiek, politiek en feministisch. Afgezien van de ontdekking van het Brusselse erfgoed, dat soms en zelfs vaak wordt overschaduwd, zal de fundamentele kwestie van de toegang tot eigendom voor vrouwen en tot aanverwante beroepen transversaal aan de orde komen tijdens workshops onder leiding van experts en tijdens de bezoeken door professionals uit het veld. Het hele programma maakt het dus mogelijk om verslag uit te brengen over de deelname van vrouwen aan de vele beroepen die verband houden met erfgoed.

 

www.matrimonydays.be
www.ilot.be
www.facebook.com/architecturequidegenre