Naar inhoud

UPA-BUA Union Professionnelle d'Architectes
Beroepsunie Van Architecten

"de impact van de opkomst van de circulaire economie op bouwberoepen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest"

Gepubliceerd op

Zoals u wellicht weet, heeft de CDR Bouw in het kader van haar controletaak een studie besteld over " de impact van de opkomst van de circulaire economie op bouwberoepen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest".

Deze studie werd toevertrouwd aan het Consortium Ecores-ICEDD, dat in september 2020 met zijn werkzaamheden is begonnen. Aan de hand van een overzicht van de literatuur, een online-enquête en een reeks diepgaande interviews met de actoren van de sector konden bepaalde tendensen worden vastgesteld:

  • de meest getroffen beroepen,
  • de opkomende of nieuwe beroepen of functies,
  • de ontwikkeling van vaardigheden,
  • de ontwikkeling van de sector in 5-10 jaar in termen van het aantal van werkgelegenheid,

Deze werden aangevuld met een lijst van acties in verband met duurzame werkgelegenheid en circulaire opleiding tijdens een deskundigenvergadering met actors die actief zijn op het gebied van circulaire bouw en opleidingen.

De laatste fase van deze studie bestaat uit de organisatie van een rondetafelconferentie tussen de actoren van de bouwsector en de actoren van werkgelegenheid, opleiding en onderwijs. Het doel is meervoudig: bepaalde tegenstrijdige of onderontwikkelde punten van de uitgevoerde studie voorstellen, daarover feedback krijgen en ze uitdiepen, alsook bepaalde concrete actielijnen uitwerken voor opleiding en circulaire werkgelegenheid in het CBR.

Dit is een gelegenheid om uw mening te geven over de circulaire bouw van morgen en de behoeften op het terrein.

Wij zouden u zeer erkentelijk zijn indien u aan deze studie zou willen bijdragen door deel te nemen aan deze rondetafelconferentie.

Deze vindt online plaats op dinsdag 18 mei van 9.00 tot 12.00 uur.

Als u aan deze bijeenkomst wilt deelnemen, laat het ons dan zo spoedig mogelijk weten door dit Google-formulier in te vullen. Bij voorkeur vóór vrijdag 30 april, zodat wij u de studie en de bijlagen kunnen toesturen.

Aarzel niet om deze uitnodiging met uw netwerk te delen,