Naar inhoud

UPA-BUA Union Professionnelle d'Architectes
Beroepsunie Van Architecten

Belgian timber construction awards

Gepubliceerd op

Presentatie

Een nationale houtarchitectuurprijs die de mogelijkheden van hout als bouwmateriaal in de schijnwerpers wil plaatsen en die een uitstalraam aan kwalitatieve Belgische houtarchitectuur wil bieden.

Hout kan (als bouwmateriaal) een antwoord bieden op de economische- en klimaatsuitdagingen van de huidige en toekomstige generaties. Omdat het voor 100% van natuurlijke oorsprong is, omdat het volledig hernieuwbaar is, omdat het gedurende eeuwen alsCO2-“opslagtank” kan fungeren, omdat het lokaal beschikbaar is. Kortom: hout past perfect binnen de filosofie van de circulaire en de korteketeneconomie.

In steden die zwichten onder een toenemende bevolkingsdruk, in een omgeving die met rasse schreden verstedelijkt, kunnen houten gebouwen de schakel zijn tussen stad en natuur. Ze kunnen als het ware de organische toets vormen in een mineraal universum van steen en beton.

Over heel de wereld wint het bouwen met hout aan belangstelling. In bepaalde regio’s mag het houten woonhuis al wel sinds mensenheugenis de norm zijn, op mondiaal vlak neemt de belangstelling nog jaar na jaar toe.

Onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van hout in de verschillende gebieden van de bouw, leidde tot de ontwikkeling van innovatieve houtproducten. Deze hebben ervoor gezorgd dat hout zich als materiaal kon positioneren in marktsegmenten die voordien voorbehouden waren aan beton en staal. De recente ontwikkeling van houten multi-storey buildings is daar het beste voorbeeld van. Recente evoluties in de bouwsector deden een specifieke architectuur ontstaan met bepaalde behoeften. Hout kan vaak een antwoord bieden op die specifieke behoeften.

Categorieën en Prijzen

Met de organisatie van deze eerste Belgian Timber Construction Awards wil Hout Info Bois een podium bieden aan de nieuwste trends in de houtarchitectuur. De prijzen worden toegekend aan architecten en architectenbureaus die zich de afgelopen vier jaar met originele houtprojecten onderscheidden in een van de volgende vijf categorieën. De uitreiking van de Belgian Timber Construction Awards is een unieke kans om het werk, de vakkennis en de knowhow van deze architecten in de schijnwerpers te plaatsen.

Residentiële Gebouwen 4000 €

Eengezinswoning

Multiresidentiële Gebouwen 4000 €

Appartementsgebouw, groepswoning, enz.

NietResidiëntiele Gebouwen 4000 €

Bureau, kinderopvang, school, rusthuis, bedrijf, sportzaal, publieke ruimte, agrarisch gebouw, commercieel centrum, enz.

Uitbreidingen 3000 €

Uitbreiding van elk type gebouw

Optoppingen 3000 €

Bijkomende verdiepingen voor elk type gebouw

Jury

De samenstelling van de jury zal later worden bekendgemaakt, ten laatste 1 week vóór de einddatum van de inschrijvingsperiode. De jury zal bestaan uit Belgische en internationale experten die de ingediende projecten zullen evalueren volgens de criteria die in het wedstrijdreglement staan beschreven. De jury zal daarvoor bijeenkomen op een plaats en datum die door de organisatoren worden bepaald (september 2020).

DEELNEMEN