Naar inhoud

UPA-BUA Union Professionnelle d'Architectes
Beroepsunie Van Architecten

Hervorming BWRO: uitgesteld tot 1 september 2019

Gepubliceerd op

De regering heeft aangekondigd dat de inwerkingtreding van bepaalde delen van de laatste hervorming van het Brussel Wetboek Ruimtelijke Ordening uitgesteld wordt. De meerderheid binnen het Brusselse Parlement heeft op 21 maart een voorstel van ordonnantie in die zin ingediend. Brulocalis had de regering reeds gewezen op de moeilijkheden bij de tenuitvoerlegging van de hervorming en de noodzaak om begeleidende maatregelen te nemen.
 

Het doel is de inwerkingtreding van het tweede deel van de hervorming van het BWRO en van de ordonnantie van 1997 betreffende de milieuvergunningen (OPE), die oorspronkelijk op 20 april 2019 van kracht zou worden, uit te stellen tot 1 september 2019.

 

Zie: https://www.avcb-vsgb.be/nl/actualites-full.html?cmp_id=7&news_id=6539&vID=.