Naar inhoud

UPA-BUA Union Professionnelle d'Architectes
Beroepsunie Van Architecten

EPBD revisie: geef jouw commentaar

Gepubliceerd op

In 2020 presenteerde de Commissie haar "renovatiegolf"-strategie om de energierenovatie van gebouwen in de EU te stimuleren. Deze strategie behelst:

(i) maatregelen op het gebied van regelgeving, financiering en facilitering

(ii) de doelstelling om het jaarlijkse aantal energierenovaties van gebouwen tegen 2030 ten minste te verdubbelen.

Daarom moet de richtlijn betreffende de energieprestatie van gebouwen worden herzien, vooral de bepalingen die de renovatie van gebouwen stimuleren.

 

Geef jouw feedback hier tot 22 maart 2021.