Naar inhoud

UPA-BUA Union Professionnelle d'Architectes
Beroepsunie Van Architecten

Duyver Prijs van de LOCI-faculteit

Gepubliceerd op

De Duyver Prijs van de LOCI-faculteit onderscheidt uitmuntende werken op het gebied van architectuur en stedenbouw. Naargelang de sessies beloont het ofwel een gerealiseerd project, ofwel een gepubliceerd onderzoek.  Deze prijs wordt toegekend aan architecten of stedenbouwkundigen, afgestudeerd aan de faculteit LOCI (of een van de instellingen die ermee gefusioneerd zijn) of leden van het academisch en wetenschappelijk personeel.

Georganiseerd door de v.z.w. "Charles Duyver" en de LOCI-faculteit, bestendigt het de nagedachtenis van architect Charles Duyver die gedurende 50 jaar les gaf aan het Hoger Instituut voor Architectuur Saint-Luc van Brussel en de functie van Directeur vervulde.