Naar inhoud

UPA-BUA Union Professionnelle d'Architectes
Beroepsunie Van Architecten

"WATERBEHEER OP HET PERCEEL" 2019

Gepubliceerd op

Technisch en interactief opleidingsparcours

"WATERBEHEER OP HET PERCEEL" 2019

Dernières places disponibles !!! Laatste plaatsen beschikbaar !!!

Na het succes van het eerste WaterParcours in 2018 zijn we verheugd te mogen aankondigen dat de tweede editie van start gaat op 25 oktober, 15 november en 13 december 2019.

Water is een essentieel bestanddeel van de natuurlijke ecosystemen en van het menselijk leven. In de bouwsector groeit het bewustzijn van het belang van een goed beheer van deze kostbare grondstof en van de noodzaak van het herstel van de watercyclus in stedelijke context. Maar hoe kunnen we dit in de praktijk omzetten? Hoe maak je de omslag naar een kringloopeconomie inzake waterbeheer in gebouwen ?

Om een antwoord te bieden op deze vragen, biedt BRC Bouw in oktober, november en december 2019 voor de tweede maal een technisch en interactief opleidingsparcours aan over duurzaam waterbeheer op gebouw- en perceelsniveau. Het parcours verenigt zowel theoretische opleiding als uitwisseling en debat aan de hand van concrete projecteur, ervaringen en bezoeken aan gebouwen en werven.

Dit traject zal het nodige inzicht verschaffen over de uitdagingen op het vlak van water in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (of het nu over regenwater, stadswater en/of over grijs of zwart water gaat). Daarnaast biedt de cursus de nodige instrumenten en basiskennis over de traditionele voorzieningen, alternatieven of innovaties op het vlak van duurzaam waterbeheer op gebouw- en perceelsniveau.

De cyclus bestaat uit drie dagen: een eerste lesdag is gericht op de uitdagingen op het vlak van de watercyclus in het Brussels gewest en de regelgeving, één dag wordt gewijd aan de voorzieningen op gebouwniveau en een derde dag stelt de landschapstechnieken voor op perceelsniveau. De eerste lesdag vormt de basis van het parcours en kan gecombineerd worden met één of twee dagen naar keuze over de « voorzieningen ».

 

PROGRAMMA :

Lesdag 1 – Vrijdag 25/10/2019 – Programma 
08u30 – 16u30

Inleiding op de waterkringloop en de probleemstelling van water in stedelijke context evenals de regelgeving in Brussel
Bezoek van de werf Tivoli : Nieuwe duurzame wijk met als doel « 0% waste » voor waterbeheer

 

Lesdag 2 – Vrijdag 15/11/2019 – Programma
08u30 – 16u30

De voorzieningen voor waterbeheer op gebouwniveau

Werfbezoek van het project « Archiduc » - collectief wonen, educatieve en zorgdiensten - ter illustratie van de mogelijke strategiëen in dichtbebouwd stadsgebied

 
Lesdag 3 – Vrijdag 13/12/2019 – Programma 
08u30 – 16u30
De voorzieningen voor waterbeheer op landschapsniveau
Bezoek van de woongebouwen « Bruyn Ouest » en de boerderij « Nos Pilifs » ter illustratie van de verscheidenheid aan landschapstechnieken op het vlak van infiltratie, buffering en waterbehandeling
 
PRAKTISCHE INFORMATIE
Locatie: de opleiding vindt plaats in het Brussels gewest (zie gedetailleerd programma voor de locatie van elke lesdag)
Data : 25/10, 15/110et 13/12
Uurregeling: 8u30 tot 16u30
Prijs:
Volledige cyclus (Lesdag 1 + Lesdag 2 + Lesdag 3) = 140€
Lesdag 1 + Lesdag 2 of Lesdag 1 + Lesdag 3 = 100€
Lesdag 2 + Lesdag 3 = 100€ (enkel voor de deelnemers aan de editie uit 2018)
Het aantal deelnemers is beperkt tot 20 personen per dag.
Doelpubliek: elke persoon uit de bouwsector die geïnteresseerd is in duurzaam waterbeheer – aannemers, installateurs, docenten, overheden, architecten, studiebureaus, studenten…
 

INSCHRIJVEN

Voor meer informatie en om het programma te raadplegen, bezoek onze website

Opgelet, inschrijven is mogelijk tot 27/09/2019.

 

We hopen u te mogen verwelkomen,

BRC Bouw (Brussels Beroepsreferentiecentrum voor de Bouwsector) en CERAA

Contactgegevens

Frederic Luyckx en Sylvie Poppe 
waterparcourseau@ceraa.be – tel : 02 534 08 89