Naar inhoud

UPA-BUA Union Professionnelle d'Architectes
Beroepsunie Van Architecten

DUYVER PRIJS 2019

Gepubliceerd op

Doel

De DUYVER PRIJS heeft een dubbel voorwerp: gerealiseerde werken en reflexieve praktijken.

Enerzijds een Eerst Categorie : deze zal uitgevoerde architectuurprojecten onderscheiden welke ingenieuze ruimtelijke en constructieve vormen vertonen, die het welzijn garanderen met een bezorgdheid om positieve culturele, sociale en milieu-externaliteiten. Alle types en schalen van projecten worden aanvaard alsmede alle soorten programma’s.

Anderzijds, een Tweede Categorie : deze kan reflexieve praktijken belonen die een originele kijk bieden op architectuur en drager zijn van positieve culturele, sociale en milieu-potentialiteiten. In hoofdzaak betrekking hebben op bestaande of ontworpen ruimtes kunnen deze werken enkel geformuleerd zijn.

 

Bedrag van de DUYVER PRIJS

Een bedrag van 4.000 € wordt toegekend in elke categorie. Deze is ondeelbaar maar de Jury kan bijzondere eervolle vermeldingen toekennen. De Jury kan beslissen de Prijs niet toe te kennen bij gebrek aan voldoende interessante voorstellen. Jurybeslissingen zijn onherroepelijk.

 

Meer info: https://uclouvain.be/fr/facultes/loci/prix-duyver-2019.html