Naar inhoud

UPA-BUA Union Professionnelle d'Architectes
Beroepsunie Van Architecten

DAVOS VERKLARING 2018: Naar een kwalitatieve Baukultur in Europa

Gepubliceerd op

Op 21-22 januari 2018 hebben de Ministers van Cultuur en andere cultuur- en erfgoedactoren, waarvan de Architects Council of Europe (ACE), een conferentie bijgewoond gewijd aan bouwkultuur (Baulkultur) op uitnodiging van de Voorzitter van de Zwitserse Confederatie. Hierbij werd een Verklaring onderschreven die het belang van bouwkultuur onderstreept voor de samenleving en promotiemiddelen aanreikt om dit in Europa te verwezenlijken.

Gelet dat lage prijsoffertes geen kwaliteit en duurzaamheid garanderen heeft hij erop gewezen dat un kwalitatieve bouwkultuur een reglementair kader vraagt dat kwaliteit bevoordeelt ten opzichte van prijs. Verbetering van regels voor overheidsopdrachten met meer aandacht voor kwaliteit is daarom van kapitaal belang. G. Pendl heeft er tenslotte op gewezen dat de principes van Baukultur niet enkel op iconische prestigeprojecten van toepassing zijn maar op alle projecten, ongeacht hun schaal.

FR : https://www.ace-cae.eu/fr/services/news/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1624&cHash=b61997601d21297d6224e33da57e28a0

EN : https://www.ace-cae.eu/services/news/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1624&cHash=b61997601d21297d6224e33da57e28a0