Naar inhoud

UPA-BUA Union Professionnelle d'Architectes
Beroepsunie Van Architecten

Checklist Omkeerbaar Ontwerpen

Gepubliceerd op

Checklist Omkeerbaar Ontwerpen

Sprekers : Henrotay Carline & Steinlage Molly - Bruxelles Environnement
De Omkeerbaar Ontwerpen Checklist werd ontwikkeld door Leefmilieu Brussel, in samenwerking met urban.brussels, de BMA en Perspective, om omkeerbare constructies en renovaties in het Brussels Gewest te stimuleren.

Dit is een ontwerpondersteuningstool, vooral bedoeld voor architecten en projecteigenaren, die online kan worden gedownload via de Gids Duurzaam Bouwen :

https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/checklist-omkeerbaar-ontwerpen

De checklist behandelt de twee aspecten van omkeerbaarheid, namelijk: ruimtelijke omkeerbaarheid die tot doel heeft de levensduur van het gebouw te verlengen door veranderingen in toekomstig gebruik en functies mogelijk te maken, en technische omkeerbaarheid die gericht is op de ontmanteling en hergebruik van elementen, componenten en materialen.