Naar inhoud

UPA-BUA Union Professionnelle d'Architectes
Beroepsunie Van Architecten

driemaandelijkse informatieblad 2020-02

Binnen de komende week ontvangt u het nieuwe exemplaar van de driemaandelijkse UPA-BUA-nieuwsbrief.

Een driemaandelijkse nieuwsbrief informeert de UPA-BUA leden over de beroepsactualiteit en over de recente ontwikkelingen op technisch, regelgevend en professioneel vlak via artikels en korte verslagen.

Om een eerste glimp op te vangen, ga naar de speciale pagina https://upa-bua-arch.be/nl/inlichtingen/het-mededelingenblad-van-de-upa-bua

dinsdag 02 juni 2020

00:00

Free activity