Naar inhoud

UPA-BUA Union Professionnelle d'Architectes
Beroepsunie Van Architecten

Bezoek « kluizenaarsnest » van een architect - SOLD-OUT!

De UPA-BUA nodigt je uit om een verbazingwekkend gebouw te bezoeken:

Bezoek van het « kluizenaarsnest » van een architect

Misschien heb je je al afgevraagd wat dat vreemd gebouw is, bekleed met koper en op hoge stelten gesteld, reeds lang in opbouw, op de hoek van de Kluizenaarsstraat en de Henninstraat, dichtbij de CIVA.

Nieuwe datum nadat bezoek van 30/11/2019 uitgesteld moest worden.

 

Het gaat om de appartement in “adelaarsnest” van architect architect Philémon WACHTELAER (huidig voorzitter van de AriB) die ons zal inwijden in al zijn geheimen tijdens een uitzonderlijk bezoek met de UPA-BUA.

Reserveer nu al je plaats indien je wil deelnemen aan de ontdekking van dit verbazingwekkend gebouw !

 

Deelnameprijs : UPA-BUA lid : gratis
Niet-lid : 10,00 €

Schrijf je in via de site (log in of creëer een account)

of vi het adres :  contact@upa-bua-arch.be met de vermelding « Nid d’aigle» (betaling op rekening ING BE90 3100 5013 3932 geldt als inschrijving / Vergeet niet je naam te vermelden).

Foto : Architect Philémon WACHTELAER, foto : Charlélie Dagnelie.

 

zaterdag 15 februari 2020

10:00

angle de la rue de l’Ermitage et de la rue de Hennin (à Ixelles)

Tarifs

lid 0,00 €
geen lid 10,00 €