Naar inhoud

UPA-BUA Union Professionnelle d'Architectes
Beroepsunie Van Architecten

Algemene Vergadering UPA-BUA

Mevrouw, Mijnheer, waarde Confrater,

Wij hebben de eer u uit te nodigen op :  

ALGEMENE VERGADERING van de UPA-BUA,
die doorgaat op de zetel Ernest Allardstraat 21 te 1000 Brussel
op maandag 31 augustus om 20:00 uur.

Agenda :

  1. Goedkeuring van het verslag van de statutaire A.V. van 24/01/2020
  2. Fuctionneren van de vereniging
  3. Activiteitenverslag van 2020.
  4. Financiëel bilan
  5. Voorstel voor de 2020-2021 activiteiten
  6. Verslag afgevaardigden ARIB, BVA en UWA
  7. Architects’ House

Als u niet aanwezig kunt zijn op deze AV, vragen wij u ons uw volmacht op te sturen.

Aangezien een belangrijk deel van deze AV betrekking zal hebben tot de aanpassing van de activiteiten van het UPA-BUA aan de beperkingen opgelegd door de Covid 19, zou u ons ook uw mogelijke suggesties kunne opsturen (zie hieronder) ).

De Algemene Vergadering wordt voorafgegaan door een informatiesessie over de ordinale verkiezingen voor kandidaten en geïnteresseerde architecten. Ook deze sessie vindt plaats om 17.30 uur bij het AH (inschrijving hieronder).

Er wordt een sandwichbuffet voorzien voor deelnemers die de volgende AV willen ook bijwonen (inschrijving hieronder verplicht).

 

Gelieve uw aanwezigheid op deze activiteiten te bevestigen via de site of met onderstaande inschrijvingsstrook.


inschrijvingsstrook terug te sturen naar UPA—BUA, Ernest Allardstraat, 21/2 te 1000 Brussel  ten laatste op 25/08

of op de site of per e-mail contact@upa-bua-arch.be.

maandag 31 augustus 2020

20:00

Architect's House

Tarifs

AV + Informatiesessie over de ordinale verkiezingen 17:30 (+buffet) 0,00 €
AV 0,00 €