Skip to content

UPA-BUA Union Professionnelle d'Architectes
Beroepsunie Van Architecten

Small ads

Stage gevraagd

Monday 14 March 2022

Beste leden en beste lezers

 

Hier komt een aanvraag voor een stage, van een enthousiaste student. We hopen dat jullie zullen hem helpen!

Beste, 

ik ben student in sintguido instituit & zit in 5de leerjaar bouwtechniek 

ik contacteer Julie voor een stage plaats die 

 2 weken zouden duren (14/03 - 25/03)

Julie vinden in bijlage mijn cv, enkele tekening die ik heb in Autocad getekend en mijn stage doelstellingen (ik moet niet al mijn doelen doen) 

ik hoop dat jullie me snel terug contacteren 

groeten

 

Zijn CV ligt hier ;

Axel Joniaux

Profil

Etudiant en 5 éme technique de construction.

Je suis une personne agréable sociable et courageuse.

Je m'adapte facilement aux différentes tâches qui me sont demandées.

Bilingue (français/néerlandais)

Contact

TÉLÉPHONE :

0494586652

E-MAIL :

axeljoniaux.2003@gmail.com

Loisirs

Basket, sport en général

FORMATION

École sint-guido Anderlecht

5 éme technique de construction

PARCOURS PROFESSIONNEL

Sitval nv  

 • Aide magasinier et convoyeur

Stival nv

 • Réassortisseur  sur point de vente rue vanderkindere a Uccle

Qualites

 • Motivation
 • Esprit d'équipe
 • Sociable

Date de naissance

30 décembre 2003 à Bruxelles

CONAISENCE INFORMATIEQUE

Autocad, Word, Excel, PowerPoint, messagerie électronique

Adresse

blv joseph bracops 10/2.3

1070 Anderlecht

 

Zijn AUTOCAD Portfolio :

STAGE

Schooljaar: 2021-2022

Naam: Axel Joniaux

Klas: 5+6BOTE

Vak: Stage BOTE

Datum: 14-25 maart 2022

Leraar: D. Lippens

Stagedoelstellingen BOTE

Tijdens de stageperiode zal de student doelstellingen nastreven uit onderstaande lijst. Niet alle doelstellingen hoeven aan bod te komen en deze lijst is niet-limitatief.

Voor vragen of meer informatie, contacteer stagecoördinator Dardo Lippens via dardo.lippens@sintguido.be of via +32486306626.

Algemene doelstellingen:

De leerling kan:

 • zijn werkomgeving veilig organiseren en de vigerende regelgevingen toepassen.
 • onderzoeks-, organisatie- en realisatiegerichte competenties zelfstandig verwerven.
 • kan de opdracht ontleden, voorbereiden en realiseren.
 • het 3D tekenen met een CAD–programma beheersen.
 • constructief denken en verwerft technisch inzicht bij passief- en energieneutrale projecten.
 • kan beroepsgerichte attituden toepassen.
 • kwaliteitscontroles toepassen, zichzelf evalueren en waar nodig bijsturen.
 • zelfstandig inzichten verwerven in duurzaam bouwen en wonen.

Specifieke doelstellingen:

 1. Technisch overleggen, problemen bespreken en advies vragen.

 1. Technische documentatie opzoeken, raadplegen en interpreteren, om in functie van een uit te voeren opdracht, een verantwoorde materiaalkeuze te maken.

 1. Door werfopvolgingen kennis maken met toegepaste uitvoeringen en varianten.
 2. Bouwknopen op de bouwwerf observeren, opmeten en uittekenen.
 3. Een verslag schrijven van de werfopvolging.
 4. De evolutie van de werkzaamheden op de werf toelichten.
 5. Inzichten verwerven in constructieve oplossingen bij renovatiewerkzaamheden in functie van stabiliteit en bouwfysica.
 6. De projectopdracht in functie van de hedendaagse uitvoeringen ontleden.

 1. Detailleringen voor de opdracht of het project bestuderen.

 1. De keuze van materialen, in functie van de opdracht of het project, verantwoorden.

 1. De materiaalstudie voor het project opmaken.

 1. Juiste inplanting en omvang van een bestaand gebouw opmeten.

 1. CAD gebruiken om meetwaarden in een plan om te zetten.

 1. Op basis van een inplantingsplan een gebouw van kleine omvang uitzetten.
 2. Het eigen gewicht van het draagsysteem en van de niet-dragende onderdelen met behulp van ter beschikking gestelde tabellen bepalen.

 1. Met behulp van ter beschikking gestelde tabellen, de gebruiksbelasting bepalen.

 1. Vanuit een zelfgemaakte studie, onder begeleiding, het wapeningplan uittekenen

 1. Informaticavaardigheden toepassen bij het opzoekwerk, het tekenen, het opstellen van de werkmethode, het projectdossier en bij het berekenen van de kostprijs.
 2. Mondelinge of schriftelijke opdracht opnemen en begrijpen.
 3. Nodige afspraken maken.
 4. Gemaakte keuzes, conclusies of beslissingen motiveren.
 5. Beroepsgerichte attituden toepassen.
 6. Verslag maken en uiteenzetten.
 7. Documenten in verband met ruimtelijke ordening en stedenbouw inzichtelijk raadplegen.

 1. De voorschriften en liggingsplannen van de nutsvoorzieningen raadplegen en deze toelichten in functie van de uitvoering.
 2. Schetsen gebruiken als communicatiemiddel.

 1. Voorkennis en inzicht verwerven om bestaande toestanden op te meten.

 1. Opmetingen uitvoeren en de gegevens vastleggen in een opmetingsschets als voorbereiding op de uitvoering.
 2. De projectopdracht of een gedeelte ervan in 3D- tekenen.

 1. De uitvoeringstekening voor een opdracht of project uit de 3D-tekening afleiden.

 1. De nodige doorsneden uit de 3D-tekening afleiden.

 1. Tekennormen en afspraken toepassen.

 1. Tekeningen lezen en ontwerpen vertalen naar uitvoeringstekeningen.

 1. Details  uitvoeringsgericht uittekenen.
 2. De opdracht of project procesmatig voorbereiden.

 1. Het stappenplan opstellen.
 2. Aan de hand van het stappenplan een bewerkingsanalyse uitwerken.
 3. Een werkplanning voor een project schematisch voorstellen.
 4. Machines op een doeltreffende manier in het productieproces inschakelen.
 5. Het projectdossier opstellen.
 6. De bewerkingsvolgorde en analyse toelichten.
 7. Op basis van uitvoeringstekeningen, de meetstaten opstellen.

 1. Op basis van een materiaalstaat, bestellingen plaatsen.  

       

 1. De materiaalhoeveelheden bepalen op basis van ter beschikking gestelde documenten.

 1. De materiaalkostprijs berekenen op basis van materiaalhoeveelheden en eenheidsprijzen.

 1. De verstrekte richtlijnen op het vlak van milieu naleven.

 1. Op de arbeidsplaats, zorg dragen voor de eigen veiligheid en gezondheid en deze van de andere personen, in overeenstemming met de gegeven instructies en met de verkregen opleiding.
 2. Op de juiste wijze gebruik maken van de persoonlijke beschermingsmiddelen.

 1. Het interne bouwplaatsreglement en geldende verordeningen toepassen.
 2. Meet- en controlegereedschappen correct gebruiken.
 3. Op basis van kwaliteitsomschrijvingen en met behulp van een evaluatie-instrument, een fragment van de opdracht of het project evalueren.
 4. De gemaakte keuzes binnen de werkmethode evalueren.
 5. Zelfevaluatie toepassen, bespreken, conclusies trekken, bevindingen toelichten en de tekorten bijsturen.

 

 

Axel Joniaux
axeljoniaux.2003@gmail.com
Axel Joniaux