Naar inhoud

UPA-BUA Union Professionnelle d'Architectes
Beroepsunie Van Architecten

BORDEREL VAN EENHEIDSPRIJZEN 2020

De UPA-BUA publiceert regelmatig een borderel van eenheidsprijzen, dat is uitgegroeid tot een referentiewerk. De uitgave 2020 is vers van de pers en vermeldt de eenheidsprijzen (met een hoge en lage vork) van meer dan 1700 meest gangbare bouwwerken (zich baserend op vastgestelde prijzen voor nieuwbouw van woningen van gemiddelde omvang) en behandelt zowel de voorbereidende werken, de onder- en bovenbouw , gevel- en dakwerken, de binnenafwerkingen, fluida- en elektriciteitsinstallaties, de schilder- en de omgevingswerken. Dank zij de inkomsten die het genereert, ondersteunt de UPA-BUA o.m. humanitaire acties in het binnen- en buitenland.

Het Borderel 2020 is te verkrijgen door betaling van 100,-€  ( !! Standaard verzending per post, voeg 6,90 € toe voor een verzending met tracking. Er is geen BTW op de verkoop) :

  • op het Architects’ House, Ernest Allardstraat 21 te 1000 BRUSSEL, op woensdag tussen 9u30 en 12u00 en tussen 13u00 en 17u00  door op voorhand te bellen op het nummer 02 511 31 68. .Let op : Ter plaats betaling is enkel in cash !
  • door storting op de bankrekening BE90 3100 5013 3932 met de vermelding BEP2020 + uw BTW-nummer en desgevallend een scan op te sturen van hun bijdrage aan eenberoepsvereniging
  • door on-line betaling.

Bij ontvangst van de betaling wordt de kostennota verzonden naar het adres dat op het bankuittreksel vermeld staat.

Speciale voorwaarden voor Architecten die lid zijn van een Beroepsvereniging :
 

  • Architecten lid van de UPA-BUA ontvangen het prijzenborderel gratis, leden aan het stagiairtarief dienen 25,-€ te betalen.
  • Architecten die lid zijn van de BVA (Beroepsvereniging voor Architecten), van AriB (Architects’ in Brussels) of van de UWA (Union Wallonne des Architectes) of van een lokale beroepsvereniging die lid is van een van deze drie organisaties of deze die lid zijn van het NAV,(Netwerk Architecten Vlaanderen) betalen slechts 80,-€ op voorwaarde dat ze een scan het betalingsbewijs van hun jaarbijdrage zenden naar secret@upa-bua-arch.be.

Buy online

Volle prijs 10,000,00 €
Volle prijs + B-Bost verzending met tracking (6,9 €) 10,690,00 €
Architecten, die lid zijn van de BVA (Beroepsvereniging voor Architecten), van AriB (Architects’ in Brussels) of van de UWA (Union Wallonne des Architectes) of van een lokale beroepsvereniging die lid van een van deze drie organisaties of deze die lid zijn van het NAV (Netwerk Architecten Vlaanderen). 8,000,00 €
Architecten, die lid zijn van de BVA, van AriB of van de UWA of deze die lid zijn van het NAV (Netwerk Architecten Vlaanderen). + B-Bost verzending met tracking (6,9 €) 8,690,00 €
Stagiairs die lidgeld betaald hebben. 2,500,00 €

Connect or register to buy online.