Skip to content

UPA-BUA Union Professionnelle d'Architectes
Beroepsunie Van Architecten

Small ads

vacature bij Jan de Moffarts Architecten

Thursday 07 May 2020

JDMA is op zoek naar een historicus(a) of een architect met voeling voor bouwhistoriek om
samen te werken aan diverse historische studies en historisch onderzoek ter ondersteuning
van onze projecten. Een bijkomend diploma monumentenzorg is een pluspunt (al dan niet in
opleiding).


JDMA is een in Brussel gevestigd architectuurbureau met een focus op restauratie en
herbestemming van waardevol erfgoed.

Het takenpakket en het type overeenkomst (halftijds/voltijds) wordt in onderling overleg en
in functie van het profiel bepaald.

http://www.jandemoffarts.com

JDMA
info@jandemoffarts.com
Jan de Moffarts