Skip to content

UPA-BUA Union Professionnelle d'Architectes
Beroepsunie Van Architecten

Small ads

Stafmedewerker publiekswerking erfgoed

Thursday 26 September 2019

De dienst Congres en Event is verantwoordelijk voor de organisatie van corporate evenementen, protocol, evenementen in het domein van wetenschapscommunicatie, publiekswerking erfgoed en de organisatie van congressen en/of evenementen in opdracht van verschillende faculteiten, diensten of medewerkers van de KU Leuven.

Als lid van een dynamisch en gespecialiseerd team ben je als stafmedewerker publiekswerking erfgoed mede-verantwoordelijk voor de uitbouw van de publiekswerking rond erfgoed en dit in aanloop van het feestjaar 600 jaar KU Leuven in 2025 en meer bepaald voor :


Functie

Als stafmedewerker publiekswerking erfgoed:

 • Ben je verantwoordelijk voor het beleidsvoorbereidende werk m.b.t. de ontwikkeling van de plannen rond de ontsluiting en de valorisatie van het KU Leuven - erfgoed.
 • Zorg je voor de nodige beleidsrapporteringen, verzorg je de verslaggeving van vergaderingen en volg je de actiepunten op.
 • Sta je in voor het nemen van acties om bepaalde erfgoedprojecten in de kijker te plaatsen.
 • Signaleer je opportuniteiten voor extra financieringen zowel op nationaal als internationaal niveau.
 • Ontwikkel je, in samenwerking met de collega’s van de dienst Marketing, een sterk communicatieplan om het KU Leuven patrimonium bekend te maken bij een breed publiek.
 • Ben je verantwoordelijk voor de coördinatie bij het ontwikkelen van een aantal toegankelijke publicaties, websites, enz.
 • Werk je nauw samen met verschillende diensten binnen KU Leuven zoals o.m. de dienst Cultuur, het Universiteitsarchief, de technische diensten en met faculteiten.
 • Onderhoud je intensieve contacten met de verschillende organisaties of diensten die op het domein van erfgoed werkbaar zijn in functie van specifieke projecten en evenementen (Herita, Provincie, Stad, Gidsenorganisaties, interne diensten, ..).
 • Faciliteer je vergaderingen en/of evenementen van organisaties binnen de erfgoedsector indien de opportuniteiten zich hiertoe lenen.
 • Ben je verantwoordelijk voor de organisatie van evenementen in het domein van erfgoed (vb. Open Monumentendag, Erfgoeddag, lezingen, etc.), werk je hiervoor nauw samen met relevante partners en doe je originele voorstellen voor de inhoudelijke invulling van deze evenementen
 • Bepaal je formats voor rondleidingen en bezoeken aan het KU Leuven patrimonium, leg je hiervoor de nodige contacten en maak je een afsprakenkader met interne en externe hoofdrolspelers, ontwikkel je een werkingskader en schep je hiervoor een administratief en juridisch kader. Ben je verantwoordelijk voor de verdere uitrol van deze werking, het continuëren,  de opvolging  en de kwaliteitsbewaking.

 

Profiel

 • Je hebt bij voorkeur een masterdiploma met relevante werkervaring.
 • Je bezit uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling. Je past je taalregister probleemloos aan in functie van je doelgroep (brede publiek, jongeren, overheid).
 • Je hebt sterke sociale vaardigheden, bent proactief ingesteld, bent diplomatisch, kunt mensen motiveren en ideeën beargumenteren.
 • Je bent een teamplayer en een netwerker en kan met verschillende gesprekspartners (intern, extern) correct omgaan.
 • Je hebt bij voorkeur reeds aantoonbare ervaring met het beheren van een netwerk, het uitbouwen van duurzame contacten, en met projectmanagement.
 • Je hebt bij voorkeur kennis van de erfgoedsector.
 • Je bent bereid om indien nodig ’s avonds en in het weekend te werken.
 • Je bent in bezit van een Rijbewijs B.
 • Je bent vertrouwd met de courante Officetoepassingen. Je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken.
 • Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands en Engels.

 

Aanbod

Wij bieden een voltijdse tewerkstelling van bepaalde duur van een jaar met reële kans op verlenging. Deze functie is gekoppeld aan een salaris in graad 6, 7 of uitzonderlijk 8, afhankelijk van ervaring en competenties.

https://www.kuleuven.be/personeel/jobsite/jobs/55369070

KU Leuven
solliciteren@kuleuven.be
Sarah Pittomvils