Skip to content

UPA-BUA Union Professionnelle d'Architectes
Beroepsunie Van Architecten

Small ads

Projectcoördinator met interesse in vastgoed en architectuur gezocht

Thursday 20 February 2020

Wie zijn wij? De vzw Kempens Landschap werd in 1997 opgericht door het Provinciebestuur van Antwerpen en een 40-tal Kempische gemeenten met als doel het veiligstellen voor de toekomst van waardevolle Kempische landschappen en open ruimten en de daarbij horende culturele goederen. Statutair is dit verwoord als ‘verwerving, bescherming, valorisatie en gebeurlijk herstel van leefmilieu, landschap, natuur- en cultuurpatrimonium in de provincie Antwerpen. Tevens omvat het de instandhouding, het beheer, de ontsluiting en de publieksgerichte openstelling van open-monumenten in het bezit van de vereniging’. De werkzetel van de vereniging is gevestigd op domein Ter Speelbergen, Peredreef 5, te 2580 Putte (Beerzel); het werkingsveld omvat de ganse provincie Antwerpen. Wat zal je als projectcoördinator doen? - Je werkt grote erfgoeddossiers uit op het vlak van herbestemming en private partnerships - Je schrijft bestekken uit met het oog op de uitvoering van werkzaamheden op terreinen of aan gebouwen, volgt de procedures en de uitvoering van opdrachten op - Je schrijft open oproepen uit om de juiste herbestemming voor de juiste site te vinden - Je boort subsidiekanalen aan op Europees en Vlaams niveau - Je staat mee in voor het onderhoud van de terreinen en de gebouwen die de vereniging heeft verworven - Je bouwt een goede relatie uit met beleidsvoerders en medewerkers van gemeenten en de Vlaamse overheid Wie ben jij? Als projectcoördinator beschik je over onderstaande gedragscompetenties: - overtuigingskracht: je overtuigt door inhoud én aanpak - schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid: je structureert je boodschap en hanteert een gepast taalgebruik in functie van de situatie/het publiek - probleemanalyse: je maakt eenvoudige analyses van complexe dossiers - initiatief: je neemt initiatieven die aantonen dat je anticipeert op gebeurtenissen (proactief) - plannen en organiseren: je plant en organiseert (grote en moeilijke) taken, opdrachten, oplossingen op korte termijn die onderhevig zijn aan onvoorziene omstandigheden en die eventueel gevolgen hebben voor anderen - samenwerken: je creëert gedragen samenwerkingsverbanden met en tussen andere entiteiten   Hiernaast beschik je over volgende kenniscompetenties: - je hebt kennis van projectmanagement - je hebt kennis van materies als landschap en vastgoed in zijn geheel - je hebt kennis van informaticatoepassingen (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, AutoCAD, GIS en internettoepassingen) - 3-taligheid (Nederlands – Engels - Frans) is een pluspunt Aan welke voorwaarden moet je voldoen? Aanwervingsvoorwaarden: diploma- en ervaringsvereisten Je bent in het bezit van een masterdiploma (bij voorkeur in de richting landschap, architectuur, vastgoed) met minimum 2 jaar relevante beroepservaring Bijkomende aandachtspunten - je bent in het bezit van een rijbewijs B en beschikt over een wagen - je houdt rekening met sporadisch avond- en/of weekendwerk Wat bieden wij jou? Geïndexeerd loon Je start in salarisschaal A1a: het bruto maandsalaris ligt tussen € 3108,00 en € 4836,21. Na 4 jaar anciënniteit ga je over naar salarisschaal A1b: het bruto maandsalaris ligt tussen € 3598,71 en € 5014,01. Na 18 jaar anciënniteit (in A1a en A1b samen) ga je over naar salarisschaal A2a: het bruto jaarsalaris ligt tussen de € 4800,65 en € 5149,14. Relevante ervaring met betrekking tot deze functie kan qua anciënniteit meegerekend worden, te beoordelen door het directiecomité van de vereniging en met een maximum van 6 jaar. Extralegale voordelen - pensioenplan - gratis hospitalisatieverzekering met mogelijkheid om gezinsleden aan voordelige voorwaarden aan te sluiten - maaltijdcheques van 7 euro - 35 dagen jaarlijkse vakantie - diverse opleidingsmogelijkheden - gratis openbaar vervoer voor verplaatsing van en naar het werk of fietsvergoeding Welke stappen zal je doorlopen in de selectieprocedure? 1/ Een cv-screening gaat de selectieprocedure vooraf. De directeur screent de binnengekomen cv's/motivatiebrieven op volgende criteria: aantoonbare ervaring op vlak van projectmanagement en vastgoedkennis en motivatie. Maximum 10 kandidaten worden toegelaten tot het volgende selectieonderdeel. 2/ (Thuis)opdracht: er wordt op voorhand een opdracht gegeven, toegespitst op de vereiste competenties en eventueel vergezeld van een infopakket. 3/ Toelichting opdracht en competentiegericht interview: de toelichting van de opdracht wordt gevolgd door een interview met betrekking tot het profiel en de taakomschrijving van de functie, de verworven vaardigheden, evenals de motivatie en de affiniteit met het werkterrein. Hoe stel je je kandidaat? Gemotiveerde kandidaten bezorgen ten laatste op 23 maart 2020 een uitgebreid cv en een afschrift van het diploma.

http://www.kempenslandschap.be

Philippe De Backer
philippe.debacker@kempenslandschap.be