Skip to content

UPA-BUA Union Professionnelle d'Architectes
Beroepsunie Van Architecten

Small ads

Projectbeheerder – Technisch beheer onderhoud van de gebouwen – Niveau A Ingenieur/architect

Monday 01 March 2021

Opdracht van de functie: Als projectbeheerder bent u verantwoordelijk voor de projecten die onder uw deskundigheid vallen en dit met respect voor de wetgeving, de in voege zijnde procedures, het budget en de hiërarchische beleidslijnen. U doet beroep op uw interne/externe netwerk en werkt samen met hen. Verantwoordelijkheden en activiteiten: Voornaamste activiteiten: - een stand van zaken en een diagnose opstellen over het onderhoud, de controles en de te realiseren werken aan de gemeentelijke gebouwen en gronden - de planning van het onderhoud, de controles en de werken opstellen - op basis van de diagnose de projecten beheren die hieruit voortvloeien - dossiers opstellen voor de overheidsopdrachten voor diensten en werken en deze opvolgen - tweetalige administratieve documenten met betrekking tot deze projecten aanmaken - het financiële en budgettaire luik beheren - op kritische wijze de dossiers controleren en analyseren wanneer deze zijn opgesteld door externe partners, met specifieke aandacht voor hun antwoorden op het programma, de kwaliteit van het project, de dienstverlening, de materialen en de algemene opzet op lange termijn, de energietransitie, de duurzame ontwikkeling (DO) en het rationeel energieverbruik (REV). Wat deze laatste twee factoren betreft gebeurt dit in samenspraak met de energieverantwoordelijke. - de werven van deze projecten opvolgen Verantwoordelijkheden: - u bent het aanspreekpunt voor de administratie op alle vlakken die betrekking hebben op het onderhoud en de controles - een diagnose en een kadaster voor de gebouwen opstellen - de energietransitie voorbereiden, net als de REV en de DO, voor de onderhoudsprocedures - een vlotte afwerking, op basis van de opgestelde diagnose, van de projecten en de dossiers van de werken, de diensten en de studieopdrachten (procedures voor overheidsopdrachten, het technische luik, begrotingsramingen, subsidies, werven, plannen, …) en dit in het kader van het onderhoud binnen de vooropgestelde termijnen - wat betreft de prioritaire werken, voorrang geven aan deze met een specifieke vervaldag, diegene die mogelijk een gevaar voor de veiligheid betekenen, de werken die mogelijk belangrijke schade kunnen berokkenen en deze die de energieprestaties kunnen verbeteren - informatie geven over de voortgang van de dossiers Profiel: Vaardigheden: - kennis van bouwtechnieken en meer specifiek van speciale technieken (riolering, gasdistributie, afwatering en wateropvang, verwarming, ventilatie, klimaatregeling, laagspanning en zeer lage elektriciteitsspanning (alarm, toegangscontroles, …), liften) - kennis van overheidsopdrachten of bereid zijn deze kennis te verwerven - kennis van of interesse voor energietransitie, duurzame ontwikkeling en rationeel energieverbruik - kennis van het beheer van administratieve dossiers of bereid zijn deze te verwerven - kennis van projectbeheer - informaticakennis: MS Office, Autocad (is een plus), MS Project (is een plus) - vlot zijn in het opstellen van teksten en planningen - zelfstandig de opdrachten beheren - kritische geest - aanpassingsvermogen - zeer goede kennis van het Frans - nauwkeurig werken - communicatievaardig Diploma: Master: ingenieur of architect Aanbod: - Contract van onbepaalde duur, voltijds - Jong en dynamisch team - Gevarieerde opdrachten voor stadsvernieuwing: renovatie en nieuwbouw, uitrusting, openbare ruimtes, ... - Extralegale voordelen: maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, gedeeltelijke terugbetaling van kosten voor openbaar vervoer (gratis MIVB-jaarabonnement en tussenkomst NMBS) of fiets- of voetgangersvergoeding, tweetaligheidspremie, opleidingen, klein aanvullend pensioen, … Solliciteren: Stuur uw kandidatuur met cv en motivatiebrief naar mr. Olivier Vanderbeek: ovanderbeek@koekelberg.brussels.

http://www.koekelberg.be

Olivier Vanderbeek
ovanderbeek@koekelberg.brussels