Skip to content

UPA-BUA Union Professionnelle d'Architectes
Beroepsunie Van Architecten

Small ads

Expert-architect monumentenzorg

Tuesday 21 November 2017

- Je staat in voor de integrale realisatie van onderhouds- en restauratieprojecten van onroerend erfgoed met de Stad als bouwheer: Als ontwerpend/controlerend architect voor werken aan monumenten en historische gebouwen, al dan niet met erfgoedpremie volgens de standaardprocedure en/of met subsidie. Als projectcoördinator/vertegenwoordiger van de stedelijke overheid voor de grotere restauratieprojecten met erfgoedpremie volgens de bijzondere procedure. Je bent verantwoordelijk voor deze projecten vanaf de initiatie tot en met de definitieve oplevering. De kwaliteits- en budgetcontrole van de uitvoering der werken worden nauwgezet bewaakt. Maximale erfgoedpremies en subsidies worden bedongen. - Je staat in voor het opmaken/ uitwerken/implementeren van beleidsinstrumenten zoals het kerkenbeleidsplan, de beheersplannen,…. - Je treedt op als begeleider of adviseur van erfgoed-gelinkte projecten van andere diensten, openbare besturen, kerkfabrieken, privé-eigenaars,…. - Je initiëert en coördineert neven- en herbestemmingsprojecten van bouwkundig erfgoed met de Stad als bouwheer. - Je ondersteunt het vergunningenbeleid door het aanleveren van informatie en advies, bij erfgoed-gelinkte vergunningsaanvragen. - Je draagt bij aan de publiekswerking van de dienst o.m. door info-avonden omtrent opstartende projecten, werfbezoeken, input voor persberichten, update van de stadswebsite, medewerking aan open-monumentendag, ….

https://www.mechelen.be/expert-architect-monumentenzorg

Stad Mechelen
aanwervingen@personeelmechelen.be
015 29 78 57