Skip to content

UPA-BUA Union Professionnelle d'Architectes
Beroepsunie Van Architecten

Small ads

Erfgoedconsulent bouwkundig erfgoed

Monday 24 February 2020

Over deze job

 • Bewaken van de integratie van het onroerend erfgoed in het stedenbouwkundig beleid en advies geven bij projecten
 • Bewaken van de integratie van het onroerend erfgoed in andere beleidsplannen zoals milieubeleidsplannen, natuurontwikkelingsplannen, bekkenbeheersplannen, toeristische plannen,…
 • Ondersteuning van het beheer van de monumenten door inzet van aanwezige ploegen, of ontwikkeling eigen initiatieven hierrond. Deze ploegen kunnen helpen voor het onderhoud van (klein) bouwkundig erfgoed, het openstellen van monumenten, …
 • Ondersteuning en advisering voor erfgoed van derden. Communicatie van en uitleg over het bestaande instrumentarium naar derden (diverse premies, provinciale en gemeentelijke premies, fiscale aftrek, wetgeving RO, monumentenwacht, wetgeving overheidsopdrachten,…)
 • Ontwikkelen van eigen initiatieven ter ondersteuning van het (lokaal) erfgoed (bvb. eigen premieregelingen voor niet-beschermd erfgoed, erfgoedprijzen,…).
 • Opvolging van projecten die gebeuren in samenwerking met andere instanties en die gericht zijn op de ontsluiting van erfgoed
 • Ondersteuning Open Monumentendag en andere sensibiliserende activiteiten (bvb. rond lopende beschermingen, beheerswerken)
 • Initiatieven nemen ter verbreding van het maatschappelijke draagvlak en sensibiliseren van zowel het brede publiek als specifieke doelgroepen zoals bouwheren, promotoren en architecten.
 • Aandacht voor vrijwilligerswerking en erfgoedverenigingen, ontwikkelen en ondersteunen van lokale betrokkenheid
 • Op de hoogte blijven van ontwikkelingen op vlak van de zorg voor het onroerend erfgoed en proberen omzetten in de praktijk
 • Aanmoediging van bouwhistorisch onderzoek en kennisbeheer betreffende bouwkundig erfgoed uit het eigen werkingsgebied
 • Inschakeling in het kennisbeheernetwerk omtrent onroerend erfgoed in het eigen werkingsgebied

Bijkomende info

https://www.cultuurjobs.be/wp-content/uploads/2020/02/vacature-erfgoedconsulent-bouwkundig-erfgoed.pdf

WinAr intergemeentelijke archeologische projectvereniging Rotselaar
veerle.lauwers@rotselaar.be
Veerle Lauwers