Skip to content

UPA-BUA Union Professionnelle d'Architectes
Beroepsunie Van Architecten

Small ads

CERAA IS OP ZOEK NAAR EEN ARCHITECT (M/V/X) OM HAAR TEAM TE VERSTERKEN !

Tuesday 30 April 2019

CERAA (Centre d’Etudes, de Recherche et d’Action en Architecture) is een vzw actief op het gebied van onderzoek, studie, vorming en promotie rond duurzame bouw- en renovatiepraktijken. Ons doelpubliek bestaat uit professionelen van de bouwsector in het algemeen en architecten, ontwerpers en professionele bouwheren in het bijzonder. De vzw is gehuisvest in het Architect’s House dat verschillende verenigingen en organisaties verbonden met architectuur verzamelt, waaronder UPA, FAB, ARIB, en de redactie van het tijdschrift A+. CERAA voert sinds jaren onderzoeksopdrachten en diensten uit voor openbare overheden, zoals het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Vlaams Gewest, de Fédération Wallonie-Bruxelles, de Service Public de Wallonie en de Federale Overheid. “Duurzaam bouwen en renoveren” is voor ons natuurlijk energieprestatie, maar wij besteden ook aandacht aan de aspecten die al te vaak op de tweede plaats komen, en nochtans essentieel zijn wanneer het begrip “duurzaam” valt: doordachte keuze van bouwmaterialen en –technieken, watercyclus, biodiversiteit, comfort en gezondheid, sociale aspecten, inclusieve gemeenschap… (Een (beperkte) lijst van onze uitgevoerde opdrachten vind je op onze webstek (http://www.ceraa.be), onder “Realisaties”.) Van 1982 (oprichting) tot en met 2012 was CERAA de onderzoekscel van de Hogeschool Architectuur Saint-Luc Bruxelles. Bij de fusie van de hogescholen met de universiteiten werd na overleg met de bestuursraad en de leden van het team beslist dat de vzw zelfstandig verder haar activiteiten zou verderzetten. Sinds 2012 werken we dan ook autonoom, en is ons klantenbestand gevoelig gediversifieerd. We staan klaar om proactief en prospectief het terrein op te gaan om onze activiteiten verder te verbreden. Ons team (samengesteld uit zes architecten, een milieuadviseur en een secretaris) is momenteel op zoek naar een architect voor een samenwerking van onbepaalde duur. Als medewerker : - Versterk je de EPB-deskundigheid van het team, en beheer je de adviesdienst EPB voor professionelen mee met name in het kader van onze opdracht als EPB-facilitator voor Brussel Leefmilieu en het Waals Gewest. - Breng je je expertise in bij onze doorlopende diensten, zoals de Facilitator Duurzame Gebouwen van het Brussels Gewest; - Zet je mee je schouders onder de lopende studieopdrachten (waaronder de coördinatie van de as Bouwen van het Gewestelijk Plan voor Circulaire Economie en de integratie van Green Public Procurement in overheidsinstrumenten); - Werk je mee aan verschillende terugkerende opdrachten (opleidingen, begeleiding van ontwerpers bij de integratie van duurzame oplossingen en technieken, projectanalyses…); Kennis en vakbekwaamheid: - Kennis van het Brussels en/of Waals regelgevend kader inzake energieprestatie van gebouwen en praktische ervaring inzake EPB, incl. beheersing van de EPB-software; - Tweetalig Nederlands/Frans. Een goede kennis van het Engels wordt eveneens gewaardeerd; - Redactionele capaciteiten en een correcte spelling; - Vlot kunnen werken met gangbare kantoorsoftware (Microsoft Office-pakket: Word, Excel en Powerpoint, of gelijk). Een kennis van PHPP en Adobe-pakket (of gelijk) is een pluspunt; - Expertise in één van volgende domeinen is ook een pluspunt (onderstaande lijst bevat gewaardeerde expertise zonder daarom bindend te zijn): o duurzame keuze en hergebruik van bouwmaterialen: milieuimpact en -profielen, LCA…; o waterbeheer en –cyclus: regenwater, afvalwater…; o thermisch comfort en kwaliteit van de binnenlucht; o biodiversiteit en microklimaat in de bebouwde omgeving (gebouw, perceel, wijk); - Praktijkervaring als architect/ontwerper is een pluspunt; Kwaliteiten : - Je beheert goed je werktijd; je kan zelfstandig werken en beschikt over organisatorisch talent; - Je bent dynamisch, en neemt initiatief; - Je bent vlot in de omgang en legt gemakkelijk contacten; - Je werkt en functioneert graag en goed in teamverband. Opleiding : - Architect (minimum: stageperiode volledig afgerond); - Opleiding als EPB-adviseur in het Brussels Gewest en/of EPB-verantwoordelijke in het Waals Gewest; - Een cv die meerdere pagina’s beslaat is geen noodzaak, maar bijkomende relevante vorming wordt positief onthaald. Werkomgeving : - Contract voor onbepaalde duur, deeltijds 4/5, flexibele werkuren - CERAA is een jonge, dynamische ploeg. Het onderzoekscentrum is sinds vele jaren een van de voornaamste actoren in de ontwikkeling en bevordering van duurzaam bouwen en renoveren. Bij het uitvoeren van onze opdrachten is het kwaliteitsniveau van het opgeleverde werk steevast zeer hoog: we genieten dan ook van een uitstekende reputatie. - Ons team bestaat momenteel uit 8 personen, hoofdzakelijk architecten. - Om ons beter te leren kennen, neem een kijkje op onze website: http://www.ceraa.be Curriculum vitae en motivatiebrief richt u uiterlijk op 10/05/2019 tot: René Duchateau - Secretariaat rene.duchateau@ceraa.be - 02 / 537 47 51 – Ernest Allardstraat 21/1, 1000 Brussel We kijken er naar uit u te ontmoeten voor een gesprek!

http://ceraa.be/News?lang=nl

Anaïs Pereira
anais.pereira@ceraa.be
025374751