Skip to content

UPA-BUA Union Professionnelle d'Architectes
Beroepsunie Van Architecten

Small ads

Beheerder EPB-dossiers Niveau A

Monday 01 March 2021

Opdracht van de functie: Als dossierbeheerder maak ik deel uit van stedenbouwkunde, meer bepaald van de cel ‘beheer van het grondgebied’, en ben ik belast met de dossiers die verband houden met mijn gebied van expertise (Energieprestatie van gebouwen (EPB), wat bij de aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen gevoegd wordt), met inachtneming van de wetgeving, de van kracht zijnde procedures, het budget en de richtlijnen van de hiërarchie. Ik doe een beroep op de bronnen van mijn netwerk, intern en/of extern, en werk ermee samen. Verantwoordelijkheden en activiteiten Hoofdactiviteiten: 1. Het toezicht houden op de EPB-luiken in het kader van de stedenbouwkundige vergunningen: meer bepaald: • Het analyseren van EPB-voorstellen (ze opvragen indien nodig) en het sturen van situatiegebonden brieven/e-mails, d.w.z. op een ad-hocbasis, op basis van de gedetailleerde procedure die te vinden is op de online directory/het online overzicht van Leefmilieu Brussel; • Het opvragen van EPB-verklaringen als ze er niet zijn met het oog op de data van de bouwwerkzaamheden die werden ingevoerd in NOVA of op basis van een schatting van de duur van de bouwwerkzaamheden; • Het analyseren van de EPB-verklaring en het sturen van situatiegebonden brieven/e-mails, d.w.z. op een ad-hocbasis, op basis van de gedetailleerde procedure die te vinden is op de online directory/het online overzicht; • Het in NOVA aanvullen van de gepast evenementen en activiteiten; • Het invoeren van de projectverdeling van alle EPB-voorstellen in NOVA, ook van de voorstellen zonder architect; • Het opstellen van een jaarlijks activiteiteitenverslag. 2. Het fungeren als referentiepersoon op het gebied van EPB in de cel ‘Beheer van het grondgebied’: • Het bijwonen van alle door Leefmilieu Brussel georganiseerde vergaderingen; • Het bijwerken en updaten van het beheersinstrument, zodat men een globaal zicht heeft op alle lopende dossiers. Dankzij dit instrument zal men op elk ogenblik kunnen weten in welke fase van de EPB-procedure een dossier zich bevindt, de ontbrekende documenten kunnen opvragen, een strafprocedure kunnen opstarten en dossiers kunnen afsluiten. Dit kan men doen op basis van het gemeentelijke EPB-verslag dat elke maand wordt opgestuurd door het CIBG. 3. Het uitvoeren van controles op het terrein met betrekking tot dossiers en bouwwerkzaamheden/bouwplaatsen op het gebied van EPB: • Het bezoeken van toekomstige bouwplaatsen waarvan de aard van de werken waarvan de aard « EGE » is en het opstellen van de pv’s van plaatsbezoek om goed toezicht te kunnen houden op de dossiers. Verantwoordelijkheden: - - De referentiepersoon van het gemeentebestuur zijn op het gebied van EPB; - - Zorgen voor het beheer van en toezicht houden op de dossiers binnen de wettelijke termijnen; - - Op het terrein de conformiteit controleren van de dossiers en de bouwwerkzaamheden/bouwplaatsen op het gebied van EPB; - - Informatie verstrekken over de voortgang van het toezicht op de dossiers. Profiel Competenties: - Een goede kennis hebben (of de bereidheid om die te verwerven) van de Brusselse wetgeving op het gebied van stedenbouwkunde, meer bepaald met betrekking tot EPB alsook voor wat betreft de administratieve procedures; - De opleiding « EPB-adviseur » gevolgd hebben bij Leefmilieu Brussel (troef) of zich ertoe verbinden deze opleiding te zullen volgen en zich tot het uiterste inspannen om ervoor te slagen; - Kennis van bouwtechnieken; - Kennis van en belangstelling voor energietransitie, duurzame ontwikkeling en rationeel gebruik van energie; - Computervaardigheden: MS office, gebruik van BOS, NOVA, EPB-software (te verwerven kennis); - Goede organisatievaardigheden, redactionele vaardigheden, goede spellingvaardigheden; - Gestructureerd, strikt, polyvalent, beleefd; - Communicatievaardig; - Een goed stressmanagement hebben; - Autonoom zijn in het beheer van het werk; - Een goede kennis hebben van de tweede taal; - Beschikken over een rijbewijs B. Bijzonderheid: Deze betrekking is een voltijdse betrekking die echter verdeeld is over twee gemeenten (Koekelberg en Ganshoren). In elk van beide gemeenten zullen er volledige dagen gepresteerd worden (afwisselend 2 dagen/3 dagen). De kandidaat heeft dus niet de mogelijkheid slechts één halftijdse betrekking te kiezen. Diploma: Houder zijn van een diploma van architect, ingenieur (industrieel of burgerlijk). Aanbod: Voltijds (halftijds in Koekelberg en halftijds in Ganshoren) Contract van onbepaalde duur(verbonden aan de toekenning van subsidies Leefmilieu Brussel) Niveau A1 – bestuurssecretaris Kandidaturen aan mr. Olivier Vanderbeek: ovanderbeek@koekelberg.brussels

http://wwwkoekelberg.be

Olivier Vanderbeek
ovanderbeek@koekelberg.brussels