Skip to content

UPA-BUA Union Professionnelle d'Architectes
Beroepsunie Van Architecten

Small ads

Architect monumentenzorg

Thursday 09 May 2019

Leuven. Eeuwenoud, springlevend! Dagelijks staan ongeveer 1200 gemotiveerde medewerkers klaar
voor inwoners, bezoekers en bedrijven. Een boeiende uitdaging waaraan ook jij kan meewerken!

 

Om ons team te versterken zijn we momenteel op zoek naar:

Architect monumentenzorg – aanleg statutaire reserve
De architect monumentenzorg staat als specialist in voor de instandhouding, het onderhoud, de
inrichting en de restauratie van de erfgoedgebouwen die behoren tot het eigen patrimonium van de stad
Leuven. Je werkt hiervoor nauw samen met je collega’s van de studiedienst gebouwen bij de advisering,
het ontwerp, de opvolging van de werken en de afwikkeling van de projecten. De architect
monumentenzorg neemt de rol op van leidend ambtenaar, zowel voor eigen dossiers als voor dossiers,
opgesteld door externe architecten. Samen met de collega’s monumentenbeleid van de directie
Ruimtelijke Ontwikkeling coördineer je de opmaak van beheersplannen en masterplannen van de
verschillende erfgoedsites van het stedelijk patrimonium zoals bijvoorbeeld de Abdij van Vlierbeek.
Je vertegenwoordigt de stad in allerlei werkgroepen en overtuigt ook de directies binnen de stad van de
visie rond restauratieprojecten. Bij de opstart van projecten maak je interne en externe partners bewust
van de implicaties die gemaakte keuzes hebben op budgettair, bouwtechnisch en procedureel vlak.

 

Profiel: Je hebt een masterdiploma architectuur en een post-master monumentenzorg. Daarnaast heb
je minstens 2 jaar beroepservaring in het ontwerpen en/of het opvolgen van restauratieprojecten binnen
monumentenzorg. Je hebt een goede kennis van de regelgeving en subsidiereglementering rond
erfgoed en monumentenzorg. Je (h)erkent waardevol erfgoed. Je werkt graag in kleine teams en bent
een kei in projectwerking.


Interesse? Wil je de uitdaging aangaan? Aarzel dan niet en surf naar www.leuven.be/vacatures voor
meer informatie en voor het verplichte sollicitatieformulier. Solliciteren kan tot en met 2 juni 2019.
Voor deze functie leggen we een statutaire wervingsreserve aan. Kandidaten die slagen voor de
procedure en in de reserve worden opgenomen komen in aanmerking voor zowel een contractuele als
statutaire invulling. Momenteel hebben we een aanbod voor een contractuele invulling gedurende de
looptijd van lopende projecten (minimum 5 jaar).

Het mondeling gedeelte met case vindt plaats op 21 juni 2019. Dit selectieonderdeel wordt mogelijks
voorafgegaan door een cv-screening (enkel vanaf 9 geldige kandidaten).

 

Bij stad Leuven voeren wij een inclusief personeelsbeleid waarbij we overtuigd zijn van de rijkdom van het uniek - zijn van iedere medewerker. Daarom selecteren wij kandidaten op basis van hun talenten, competenties en goesting om bij te dragen tot Leuven Eeuwenoud, Springlevend!

https://www.leuven.be/vacatures

Stad LEUVEN
sollicitaties@leuven.be
Dienst personeel - werving en selectie