Naar inhoud

UPA-BUA Union Professionnelle d'Architectes
Beroepsunie Van Architecten

Van Hove Prijs

PAS AFGESTUDEERDEN : een architectuurprijs die u aanbelangt !

Neem deel aan de Van Hove Prijs 2017 door het indienen van uw afstudeerproject.

De Van Hove Prijs, genoemd naar de stichter van de UPA-BUA, wordt toegekend aan een architectuurproject dat ontworpen is voor het behalen van het einddiploma. Het staat open voor alle gediplomeerden van de Belgische architectuurfaculteiten die het diploma van architect of architect-ingenieur afleveren. De laureaat ontvangt een premie van 3.000 € en onder de eervolle vermeldingen, max. 4, wordt een premie van 2.000 € verdeeld.

Einddatum voor het indienen : 30 september 2017

Meer hierover

Borderel van Eenheidsprijzen

De UPA-BUA publiceert regelmatig een tweetalige lijst (Nl-Fr) met meer dan 1.300 posten die de kostprijzen voor de levering en de verwerking van materialen in bouwwerken vermelden. Het document, dat ongeveer zestig jaar geleden ontstond, is in de loop van de jaren uitgegroeid tot een referentie instrument in de Belgische bouwmiddens.

Meer hierover

UPA-BUA reizen

In de lente van elk jaar organiseert de UPA-BUA een buitenlandse architectuurreis van verschillende dagen waarbij opmerkelijke architectuurrealisatie worden bezocht, dikwijls onder de begeleiding van hun ontwerpers. Zo werden o.m. Parijs, Londen, Berlijn, Lyon, Frankfurt, Valencia, Bazel, Chicago, Montpellier, Kopenhagen, Marseille enz. bezocht.

Meer hierover

Een plek voor Architectuur en Architecten

Ernest Allardstraat 21
B-1000 Bruxelles

Dank zijn de schenking van haar eerste voorzitter, Willy VAN HOVE, heeft de UPA-BUA haar zetel in het Architects’ House te Brussel. Ze deelt die eiegendom met de Koninklijke Federatie van de Architectenvereniging van België (F.A.B). Na de renovatie van 2013, huisvest het Architects’ House verschillende beroepsinstanties terwijl de expo hal, conferentiezaal en bar beschikbaar zijn voor “architectuur”-evenementen.

Email : secret@architectshouse.be

Naar de site van het Architects' House
 • PROCLAMATIE VAN HOVE PRIJS 2016 23.11.2016

  De internationale jury van de Van Hove Prijs 2016 kwam op 15 oktober 2016 samen, om de talrijke zendingen, afkomstig van jong gediplomeerden uit verschillende architectuurscholen van België, te onderzoeken. Twintig ontwerpen werden genomineerd en zullen tussen 9 en 23 november tentoongesteld worden (elke werkdag van 10u tot 15u). De proclamatie van de Grote Prijs en de eervolle vermeldingen werd op woensdag 23 november, om 18u30, in het Architects' House gehouden.

  Meer hierover
 • Bezoek aan de bouwplaats van de Cogge school

  Op vrijdag 30 september 2016, om 16u00, heeft de UPA-BUA een geleid bezoek van de renovatie en uitbreiding van een school, volgens de passieve standaardnormen georganisserd. Het bezoek gebeurde onder de begeleiding van architect Pierre SOMERS (van het Architectenbureau TRAIT) en de algemene aannemer, de Ondernemingen Jacques Delens vertegenwoordigd door David SMET.

  Meer hierover
 • Van Hove Prijs 2016 - Oproep tot kandidaatstelling

  Het architectenberoep promoten en verdedigen,dat is de doelstelling van de UPA-BUA sinds haar oprichting in 1932 door Willy Van Hove. In diezelfde geest creëerde de vereniging de Architectuurprijs Van Hove, die elk jaar de architecturale kwaliteit beloont van verschillende eindwerken.

  Meer hierover